Unica

Hoe krijgen we tot 2030 maar liefst 8 miljoen gebouwen van energiegebruik naar energieneutraal? Een roadmap is noodzakelijk om die ambitie waar te maken.

Voor de versnelling van de energietransitie en het verduurzamen van bestaand vastgoed is meer aandacht voor alle facetten van duurzaamheid nodig. Unica kan als een van de meest duurzame technisch dienstverleners van Nederland de energietransitie werkelijkheid laten worden. Voor renovatie heeft Unica een roadmap-aanpak die opdrachtgevers helpt om vastgoed energieneutraal te krijgen met toekomstgerichte oplossingen. Ook als energiepartner helpt Unica met energievraagstukken en energiemanagement.

Bij een transitietraject naar energieneutraal kunnen veel technieken bijdragen, maar opdrachtgevers zijn gebaat bij een integrale aanpak die al die technieken samenbrengt en hen van A naar B brengt. Samen met leveranciers, ketenpartners en opdrachtgevers maakt Unica een roadmap waarin stapsgewijs de maatregelen en technieken worden vastgelegd waarmee een vastgoedportefeuille of een specifiek gebouw energieneutraal gemaakt kan worden.

Door schaalvergroting, collectieve energiesystemen en verregaande standaardisatie van oplossingen kan het gewenste tempo worden bereikt en kunnen we er met alle marktpartijen in slagen om de miljoenen panden van de gebouwde omgeving energieneutraal te maken.

Een goede roadmap is nodig om de ambities waar te maken

Organisatie

Naam

Unica

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

De Wel 15, Hoevelaken

Thema's

Nieuws van Unica

PwC behaalt Outstanding score voor het onderdeel gebruik

PwC behaalt Outstanding score voor het onderdeel gebruik

Unica krijgt opdracht voor onderhoud klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland

Unica krijgt opdracht voor onderhoud klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland

Zicht op gezonder binnenklimaat door ‘Air Insight'

Zicht op gezonder binnenklimaat door ‘Air Insight'