BERA B.V.

WE MOETEN DE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN OM DE WERELD GOED DOOR TE GEVEN
Hoe je ook naar het klimaatvraagstuk kijkt, dat er een serieus waterprobleem heerst in de wereld is voor iedereen duidelijk. Daar waar eerst voldoende water was is het nu kurkdroog en ook omgekeerd is dit het geval. Droge gebieden kampen met een forse wateroverlast. ‘Het gedrag van regenval is veranderd en zal blijven veranderen. We moeten gebruik maken van producten die erop gericht zijn het water op te vangen, te infiltreren en/of op te slaan. Alleen dan kunnen we de wereld goed doorgeven aan de generaties die na ons komen’.

Het zijn de woorden van de specialist; Rob Addink van het Nederlandse bedrijf BERA dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van groene, duurzame producten. ‘Hierbij kijken we niet alleen naar het product zelf, maar juist ook naar de productie(methode). Bij al onze activiteiten staat een verdere vermindering van onze CO2-footprint centraal. BERA neemt hierin al tien jaar haar verantwoordelijkheid. Zo zijn we wereldwijd marktleider op het gebied van stabilisatie van grind, split, gras en bestrating. Voor de grindstabilisatie zijn we sinds 2015 gecertificeerd (Cradle-to-Cradle Certified Silver certificaat) en draagt ons product bij aan het verbeteren van de grondwaterhuishouding in meer dan 43 landen’.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Rob Addink heeft een heldere visie op verantwoord ondernemen: ‘Zoals ik al aangaf zijn al onze producten als ook de productie ervan duurzaam en ‘groen’. En daarmee bedoel ik écht groen. We maken gebruik van veilig gerecycled materiaal, binnen de productie werken we met alternatieve energiebronnen en ook op het gebied van medewerkers kijken we naar duurzame inzetbaarheid. 60% van onze medewerkers in de productie heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk dat we ook die mensen een plek in de maatschappij kunnen bieden’. Rob Addink legt uit dat de productielocatie van BERA zich in Tsjechië bevindt. Het land is ten opzichte van het afzetgebied van BERA zeer centraal gelegen. ‘Ik heb altijd veel internationaal gewerkt, dat verklaart de keuze voor dit land. In Tsjechië vonden we een samenwerkingspartner die dezelfde MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, red.)- doelstellingen nastreefde als BERA. Dat vinden we uitermate belangrijk! Ons hele bedrijf is gestoeld op duurzaam ondernemen; we nemen bewust onze verantwoordelijkheid voor een groene toekomst.’

GROENE OPLOSSINGEN VOOR DE HOVENIER
Over de BERA producten voor de hovenier kan Rob Addink kort zijn: ‘We hebben een lange ervaring in architectuur en landschapstuinen. Gedurende de tijd hebben we ons programma uitgebreid met professionele ‘groene’ oplossingen voor de hovenier en de aannemer. Kwalitatief hoogstaande en goed doordachte producten waardoor de hovenier een duurzame tuin kan aanleggen waarin het water kan worden opgevangen, opgeslagen en geïnfiltreerd’.

Innovatieve groene oplossingen voor je tuin

Organisatie

Naam

BERA B.V.

Type organisatie

Producent

Sectoren

Kantoren, Woningen

Adres

Middelaarseweg 3 A, Hoevelaken

Thema's