Thema's - Gezondheid

Emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

DGBC wil de noodzaklijke veranderingen in de bouwsector versnellen. Emissievrij bouwen is een doel dat in de gehele keten (niet alleen op de bouwplaats) moet doordringen als het nieuwe normaal. In 2019 introduceerde DGBC de zogenoemende Malieveldverklaring. Met deze verklaring geven diverse partijen aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof.

Op 12 december 2019 werd de verklaring aangeboden aan Minister Stientje van Veldhoven. Door de verklaring aan te bieden aan de wordt ook de overheid uitgenodigd om aan deze transitie naar emissievrij bouwen bij te dragen. 

De verklaring

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs, nauw betrokken bij projecten waarbij emissievrij ontwikkelen en bouwen op de agenda staat. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren.

Ook ondertekenen of supporten?

De ondertekenaars doen ook een oproep aan andere partijen binnen en buiten de sector om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ziet jouw organisatie het ook als belangrijke opgave om emissies terug te dringen, sluit dan met jouw organisatie aan bij de ondertekenaars van de Malieveldverklaring. Het ondertekenen van de verklaring staat open voor organisaties die direct betrokken zijn bij projecten waarbij emissievrij ontwikkelen en bouwen op de agenda staat. Neem voor meer informatie contact op met Jan Kadijk, Manager Kennis en Innovatie bij DGBC en initiator van de Malieveldverklaring via: communicatie@dgbc.nl.

Onderstaande partijen hebben inmiddels ondertekend. 

Architecten

 • ORGA Architect
 • Paul de Ruiter Architects (PDR)
 • Team V Architectuur
 • de Architekten Cie.
 • marcus architecten
 • Mecanoo
 • VenhoevenCS architecture+urbanism
 • Urban Climate Architects 
 • Rijnboutt
 • Ruimte voor Leven

Brancheorganisaties

 • BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)
 • VIBA

Bouw

 • BAM
 • Heembouw
 • Strukton Worksphere
 • EcoBouwSalland

Ontwikkelaars

 • SADC (Schiphol Area Development Company N.V.)
 • EDGE Technologies (voormalig OVG)
 • AM
 • Blauwhoed
 • Merin
 • DGV Group

Adviesbureaus

 • Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.
 • Building for Tomorrow B.V.
 • Valstar Simonis B.V.
 • Merosch
 • ICS Adviseurs
 • KUBUS
 • Agrodome B.V.

Toeleveranciers

 • Saint-Gobain Benelux

Maatschappelijke organisaties/kennisorganisaties

 • Dutch Green Building Council (DGBC)
 • De Bouwcampus
 • Stichting Circulair Bouwen

Banken

 • ABN AMRO
 • ING 

 

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024