Nieman Groep

Nieman Groep is een collectief van vijf bedrijven (Nieman Raadgevende Ingenieurs, Het GeluidBuro, Nieman Academie, Ingenii Bouwinnovatie en Bimpact) die samenwerken om de leefomgeving te verbeteren. Elk bedrijf heeft zijn eigen kracht en specialisme maar samen vullen we elkaar aan, zijn we sterker en innovatiever.

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit vormen daarbij vanzelfsprekende randvoorwaarden. Alleen in samenhang ontstaat kwaliteit. Die kwaliteit zetten we centraal in de samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en realiserende bouwpartners. Het gaat ons daarbij om het leveren van integrale kwaliteit, in ontwerp, uitvoering en beheer. De kennis die wij ontwikkelen, de ervaringen die we opdoen, delen wij bovendien actief met de markt door het organiseren van cursussen, het geven van lezingen en het coachen van klanten.

Wij zetten ons in voor een betere leefomgeving en daarom is het voor de Nieman Groep een vanzelfsprekendheid om duurzame initiatieven zoals, de Paris Proof verklaring, Manifest 2.0,  intentieverklaring ‘voor een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies’, convenant ‘green deal houtbouw, duurzaam uit de crisis’ te steunen.

Kijk op NiemanGroep.nl wie wij zijn en waar wij voor staan.

Foto: Next Delft

Samen voor een betere leefomgeving

Organisatie

Naam

Nieman Groep

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

WEii adviesgroep

Adres

Atoomweg 400, Utrecht

Thema's

Professionals

Martin Dunnink
Martin Dunnink Adviseur energie en duurzaamheid Bekijk profiel

Nieuws van Nieman Groep

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Circulaire energierenovaties: minder materiaal en emissies

Circulaire energierenovaties: minder materiaal en emissies