Thema's - Circulariteit

Level(s) framework

Level(s) is een lijst met gemeenschappelijke indicatoren opgesteld door de Europese Unie waarin de milieuprestatie gedurende de levensduur van gebouwen is vastgesteld. DGBC werkt mee aan de standaardisatie van duurzame bouw in Europe door bewustwording en gebruik van de indicatoren vastgesteld in het framework van Level(s).

Over LEVEL(s) 

De ‘key indicators’ binnen Level(s) zijn 

 • Life cycle assessment (LCA)
 • Life cycle costing (LCC)
 • Indoor air quality (IAQ). 

Het LIFE Level(s) project werd medegefinancierd door het LIFE Programme van de EU. Dit project liep van 2019 tot en met 2022. De betrokken partners, bestaande uit acht Europese Green Building Councils, waaronder DGBC. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie van de uitkomsten. Zij dragen bij aan het vergroten van de bewustwording van milieubewust bouwen en bevordering van waarden voor milieubescherming en energie-efficiëntie. 


Voor meer informatie: https://lifelevels.eu/ 


Wat is Level(s)? 

Level(s) heeft tot doel de hele sector te verenigen rond een gemeenschappelijke Europese taal voor betere bouwprestaties. Er is gekeken naar de volledige levenscyclus van gebouwen om hun enorme potentieel voor emissiereductie, efficiënte en circulaire hulpbronnenstromen aan te pakken en de gezondheid en het welzijn te ondersteunen van de gebouwen waarvoor ze zijn gebouwd. 


Level(s) zullen actoren in de hele Europese bouwsector stimuleren om te begrijpen hoe ze kunnen samenwerken om een ​​duurzaam gebouwde omgeving voor alle Europeanen te creëren. Het is een tool voor het ontwerpen en bouwen van duurzame gebouwen. Duurzame gebouwen gebruiken minder energie en materialen, en zijn gezondere en comfortabelere ruimtes voor bewoners. 


Level(s) is een vrijwillig “rapportage framework” om de duurzaamheid van gebouwen te verbeteren. Door gebruik te maken van de bestaande normen, biedt Level(s) een gemeenschappelijke EU-aanpak voor de beoordeling van milieuprestaties in de gebouwde omgeving. 


Level(s) framework bestaat uit drie onderdelen met daarin meerdere indicatoren, elke indicator is ontworpen om de impact van het individuele gebouw te koppelen aan de prioriteiten voor duurzaamheid op Europees niveau. Dit helpt de gebruiker van Level(s) met de focus op een beheersbaar aantal essentiële concepten en indicatoren op gebouwniveau die bijdragen aan het bereiken van de milieubeleidsdoelstellingen van de EU en de lidstaten. 


Onderstaand overzicht geeft een compact beeld van enkele van de indicatoren opgenomen in Level(s) en de focus van de optimalitatie hiervan gedurende ontwerp, uitvoering, gebruik en einde levensduur.


 • LCA, Life Cycle Assessment 
  Gebruik van EPDs (in aanbestedingen) 

 • LCC, Life cycle Costing 
  Opbouw en impact van bouw-, gebruik-, en onderhoudskosten 

 • IAQ, Indoor Air Quality 
  Specificatie van toegepaste bouwmaterialen en impact op luchtkwaliteit 
  Tests en waarborging binnenluchtkwaliteit 

Meer informatie en downloads

Level(s) framework

Download hier het originele Level(s) framework met gebruikershandleiding. Op deze pagina vind je ook alle documenten per indicator.

Reporting template

Download hier het Level(s) reporting template. Dit biedt een helder overzicht van de Level(s) indicatoren en inzicht in de manier van rapporteren. Het reporting template kan als uitgangspunt voor aanbestendingen en opdrachtgevers gebruikt worden.

Presentatie Level(s) indicatoren

Download hier de presentatie over de Level(s) indicatoren. Hierin wordt een toelichting op alle indicatoren gegeven. In de commentaarbalk vind je een inhoudelijke uitleg over de toepassing van de indicatoren.

Intentieverklaring

Samen met de ondertekenaars van de intentieverklaring werken we toe naar een commitment. Dit commitment om materiaalgebonden emissies inzichtelijk te maken, met gebruik van het Level(s) Framework en Paris Proof materiaalgebonden rekenprotocol, wordt in 2023 bekrachtigd.

Level(s) Best Practice Guide

Download hier de Best Practice Guide over integratie van de Level(s) indicatoren in openbare aanbestedingsprocessen en enkele voorbeeldprojecten uit dverse Europese landen.


Kijk hier voor meer informatie over Level(s)

Laatste nieuws

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie