SGS Search

In onze dienstverlening speelt circulariteit een belangrijke rol. Wij concentreren ons op de circulariteit van de gebouwde omgeving, ten eerste omdat onze roots in het inspecteren van vastgoed liggen. Daarnaast bevat de gebouwde omgeving circa 80 procent van al het gebruikte materiaal, daarmee is het een enorme grondstoffenbank met een forse footprint.

Op basis van talloze inspecties en onderzoeken in de gebouwde omgeving zijn we in staat om beheerders en eigenaren van vastgoed te adviseren. Met de focus op circulariteit in bestaand vastgoed moeten allereerst grondstoffeninventarisaties plaatsvinden. Het is belangrijk om te starten met het in kaart brengen van de materialen die in een gebouw aanwezig zijn. Vervolgens classificeren wij deze materialen op herbruikbaarheid en demontabelbaarheid, en wordt de kwaliteit van deze materialen bepaald. In de bestaande bouw liggen veel grondstoffen opgeslagen. Daar moeten we wat mee; zodat we bij mutaties, renovaties, onderhoud en sloop zoveel mogelijk van deze waarde kunnen behouden.

Onze focus ligt op de circulariteit van de gebouwde omgeving

Organisatie

Naam

SGS Search

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Adres

Meerstraat 2, Heeswijk Dinther

Thema's

Nieuws van SGS Search

Nederlandse samenvatting 'A Framework for Circulair Buildings' beschikbaar

Nederlandse samenvatting 'A Framework for Circulair Buildings' beschikbaar

Grote behoefte naar inzichtelijk maken circulariteit gebouwen

Grote behoefte naar inzichtelijk maken circulariteit gebouwen

 Nieuw Strategisch framework en indicatoren voor circulaire gebouwen beschikbaar

Nieuw Strategisch framework en indicatoren voor circulaire gebouwen beschikbaar