Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance vindt dat vermogensbeheer moet bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarom kiezen wij voor investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Voor onze institutionele klanten (en hun klanten) werken we aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu en later.
Alles wat wij doen is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Wij hebben vijf doelen geselecteerd die van toepassing zijn op onze dienstverlening: vermogensbeheer in vastgoed en hypotheken.
Daarmee dragen we bij aan gezonde leefomgevingen, aan duurzame en betaalbare energie, inclusieve gemeenschappen en een verantwoorde (circulaire) productie. Op al deze terreinen zetten wij in op een intensieve samenwerking om onze ambities te realiseren.
Wij zijn trots dat we ook doen wat we zeggen. We zetten volop in op nieuwe energiezuinige woningen; we verduurzamen bestaande portefeuilles, adviseren huurders over energiebesparing en we lopen voorop in het aanreiken van elektrische vormen van mobiliteit (auto’s en fietsen).

Elektrische deelauto's verbeteren leefbaarheid in steden

Organisatie

Naam

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Type organisatie

Belegger

Sector

Woningen

Adres

Gatwickstraat 1, Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam

Thema's

Nieuws van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes

Alliantie Sociale Duurzaamheid groeit

Alliantie Sociale Duurzaamheid groeit