Thema's - Circulariteit

Circulaire indicatoren

In de Reeks Circular Builldings worden indicatoren voor circulariteit, binnen het DGBC-programma Circulariteit, concreet uitgewerkt. Het uitwerken van de indicatoren volgt op het in 2018 gepubliceerde rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’. Dit rapport beschrijft een nieuw strategisch framework dat duidelijk maakt aan welke voorwaarden een circulair gebouw kan voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken.

In de reeks zijn 3 indicatoren uitgewerkt: ‘Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0',  'Circular Buildings - Verkenning schone en smetteloze materiaalstromen’ en een methode voor het Adaptief Vermogen Gebouwen.

Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid ontwikkelt zich tot een van de sleutels in de circulaire bouweconomie. Middels het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ introduceren we een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw en beschrijven we hoe je dit kunt beoordelen.

Dit rapport onderkent diverse toepassingsgebieden voor de meetmethode, maar beperkt zich tot de integratie van losmaakbaarheid in bestaande duurzaamheidsinstrumenten BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De herziene meetmethodiek Losmaakbaarheid hebben we ontwikkeld en getoetst in samenwerking met Alba Concepts, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Naar publicatie

Toxiciteit

De ‘Verkenning schone en smetteloze materiaalstromen’ vormt de tweede publicatie in de reeks en is ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Naar publicatie

Adaptief Vermogen

W/E Adviseurs en DGBC hebben samen gewerkt aan een methode om adaptiviteit in kaart te brengen, als basis voor de instrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL. De ontwikkelde methode geeft een indicatie van het adaptief vermogen van een gebouw in een nog onbekende toekomst. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van de geschiktheid van een gebouw om in het heden (zonder of met een beperkte ingreep) aan een behoefte te kunnen voldoen.

Naar Publicatie

Deze methode is een deeluitwerking van de brede methode die is beschreven in het rapport Gebouwen met Toekomstwaarde (Brink Groep en CPI, juli 2014). 

Flexibiliteitsscan 

De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als het geschikt is voor ander gebruik. Een flexibel ontwerp is daarbij essentieel. Daarom lanceerde DGBC-partner Brink Management & Advies begin 2023 de flexibiliteitsscan. Het instrument geeft inzicht in de aanpasbaarheid van een gebouw, of wel het adaptief vermogen. Daarnaast helpt de scan om te bepalen welke vorm van flexibiliteit is gewenst. Ga je bijvoorbeeld voor herindeling, herbestemming of een uitbreiding? De scan is een resultaat van jarenlange samenwerking en afstemming tussen publiek en private partijen waaronder DGBC.

Naar de flexibiliteitsscan.


Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie