DGBC Evenementen

DGBC heeft als missie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Om deze missie na te jagen, organiseren we verschillende offline en online bijeenkomsten en evenementen.

Bekijk agenda

Talkshow Green Building Talks

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger en ABN AMRO maken we sinds oktober 2022 een reeks online Talkshows. Onder de noemer Green Building Talks concretiseren we het onderwerp ‘duurzaamheid in de gebouwde omgeving’ en belichten we de samenhang tussen subthema’s als energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen.​​​​​​​ De afleveringen kun je hier bekijken.

Talkshow Green Talks

Green Talks was een online talkshow waarbij we in gesprek gingen met vooraanstaande gasten uit verschillende disciplines zoals de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven over de acties die nodig zijn om de duurzame transitie te versnellen. De talkshow werd opgenomen in Circl Amsterdam en werd respectievelijk gepresenteerd door Twan Huys en Jan Douwe Kroeske. De afleveringen kun je hier terugkijken.

DGBC Seminars, Webinars en Congressen

Verschillende keren per jaar organiseert DGBC (exclusieve) online en offline bijeenkomsten voor al onze partners. Tijdens deze webinars, seminars en congressen hoort u over de laatste ontwikkelingen rond DGBC en de kernthema's van DGBC. De diverse webinars hebben we opgenomen, deze vind je op ons YouTube kanaal. 

DGBC op PROVADA

Ieder jaar is DGBC vertegenwoordigd op de PROVADA. Tevens denkt DGBC mee met PROVADA bij het samenstellen van het inhoudelijke duurzaamheidsprogramma.

Dutch Green Building Week (DGBW)

De Dutch Green Building Week is de landelijke campagneweek rond duurzaam bouwen en ontwikkelen. DGBC-partners en andere samenwerkingspartners organiseren een week lang activiteiten met het oog op duurzaam bouwen. Klik hier voor meer informatie. 

DGBC Future Leaders Program

Het Future Leaders Program is een programma voor de Young Professionals. DGBC wil hiermee experimenteerruimte creëren om naast hun dagelijkse vakgerelateerde werkzaamheden mee te denken en te werken aan de (lokale) verduurzaming van de gebouwde omgeving. Klik hier voor meer informatie.

Green Leaders

DGBC zet Green Leaders in de schijnwerpers,  inspireert en nodigt uit tot samenwerking om de bouw- en vastgoedsector verder te verduurzamen. Met verschillende programma's geeft DGBC een podium aan leiders in de bouw- en vastgoedsector die zaken fundamenteel anders doen voor de toekomst van de aarde en de mens. Het Green Leadership Summit, de Green Leader Award en de Green Leader Estafette zijn hier voorbeelden van.

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024