Thema's - Circulariteit

Biobased bouwen

Kunnen we in plaats van ‘minder slecht’ bouwen in de toekomst zelfs op een ‘positieve’, regeneratieve manier gaan bouwen voor het milieu? Kunnen we bouwmaterialen gebruiken die voor lange tijd CO₂ opslaan en daarmee CO₂ onttrekken aan de atmosfeer? In plaats van het probleem te zijn, hoe kunnen we als bouwsector bijdragen aan de oplossing voor de enorme CO₂-uitstoot, met alle klimaat gevolgen van dien?

Een overzicht van activiteiten:

Vierdelige serie opschalen in houtbouw

Digitale houtbouw op grote schaal zet het ontwerpproces op z’n kop. Ook moet het bouwproces eraan geloven, tot en met de bouwplaats zelf – en voor wantrouwen is ook geen plek meer. In een serie gesprekken kijkt DGBC vooruit naar de mogelijkheden en gevolgen van grootschalige houtbouw, samen met bouwers, ontwikkelaars, architecten en financiers

Artikel 1: Het totale bouwprces verander door hout

Artikel 2: Betaalbaar bouwen met hout, kan dat al?

Artikel 3: Voorbij grondprijzen, logistiek en techniek: houtbouwkansen aan de horizon

Artikel 4: Optelsom biobased + prefab + digitaal kan beton verslaan   

Biobased bouwen als oplossingsrichting in roadmap Whole life Carbon

Net als urban mining hebben biobased materialen ook een belangrijke rol in het Rijksbreed programma ‘Nederland circulair in 2050’. Dit wordt ook zo benoemd in beleidsdocumenten als ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie’ van de Rijksoverheid. Er zijn echter geen normatieve richtlijnen en/of concrete (sub)doelstellingen voor biobased materialen die de toepassing stimuleren. helpen. Ook binnen de bouwsector wordt er indirect gestuurd op biobased materialen met de MPG. Hierbij worden echter allerlei milieu-indicatoren bij elkaar gevoegd, zoals CO₂-footprint, biodiversiteit, etc. Door alleen met een MPG-score te werken, wordt er niet direct gestuurd op een lage carbon footprint.

Biobased bouwen als oplossingsrichting in de roadmap Whole Life carbon

Manifest 'een eerlijker speelveld voor biobased materialen'

Met een manifest, initiatief van Gideon, hebben meer dan 240 partijen uit de bouwsector gepleit voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Het gebruik van biobased bouwmaterialen kan namelijk een belangrijke rol spelen in het op korte termijn terugdringen van de CO2-uitstoot in de bouwsector.

Meer over het manifest een vervolgacties

Meer over biobased Bouwen

In 2020 organiseerde Dutch Green Building Council (DGBC) een aantal kennissessies rond het thema Biobased bouwen. Tijdens deze sessies spraken diverse experts onder leiding van DGBC over de processen, belangen en kansen voor deze vorm van bouwen. In deze publicatie vind je het verslag van deze 2 sessies.

Laatste nieuws

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

'Hoe eerder je stuurt op circulariteit en Whole Life Carbon, hoe meer er mogelijk is'

'Hoe eerder je stuurt op circulariteit en Whole Life Carbon, hoe meer er mogelijk is'

Unifore

Unifore zet met acht BREEAM-NL Excellent certificaten grote stap in duurzaamheidsambities