Thema's - Circulariteit

Biobased bouwen

Kunnen we in plaats van ‘minder slecht’ bouwen in de toekomst zelfs op een ‘positieve’, regeneratieve manier gaan bouwen voor het milieu? Kunnen we bouwmaterialen gebruiken die voor lange tijd CO₂ opslaan en daarmee CO₂ onttrekken aan de atmosfeer? In plaats van het probleem te zijn, hoe kunnen we als bouwsector bijdragen aan de oplossing voor de enorme CO₂-uitstoot, met alle klimaatgevolgen van dien?

Een overzicht van activiteiten:

Vierdelige serie opschalen in houtbouw

Digitale houtbouw op grote schaal zet het ontwerpproces op z’n kop. Ook moet het bouwproces eraan geloven, tot en met de bouwplaats zelf – en voor wantrouwen is ook geen plek meer. In een serie gesprekken kijkt DGBC vooruit naar de mogelijkheden en gevolgen van grootschalige houtbouw, samen met bouwers, ontwikkelaars, architecten en financiers

Artikel 1: Het totale bouwproces verandert door hout

Artikel 2: Betaalbaar bouwen met hout, kan dat al?

Artikel 3: Voorbij grondprijzen, logistiek en techniek: houtbouwkansen aan de horizon

Artikel 4: Optelsom biobased + prefab + digitaal kan beton verslaan   

Biobased bouwen als oplossingsrichting in roadmap Whole life Carbon

Net als urban mining hebben biobased materialen ook een belangrijke rol in het Rijksbreed programma ‘Nederland circulair in 2050’. Dit wordt ook zo benoemd in beleidsdocumenten als ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie’ van de Rijksoverheid. Er zijn echter geen normatieve richtlijnen en/of concrete (sub)doelstellingen voor biobased materialen die de toepassing stimuleren. helpen. Ook binnen de bouwsector wordt er indirect gestuurd op biobased materialen met de MPG. Hierbij worden echter allerlei milieu-indicatoren bij elkaar gevoegd, zoals CO₂-footprint, biodiversiteit, etc. Door alleen met een MPG-score te werken, wordt er niet direct gestuurd op een lage carbon footprint.

Biobased bouwen als oplossingsrichting in de roadmap Whole Life carbon

Manifest 'een eerlijker speelveld voor biobased materialen'

Met een manifest, initiatief van Gideon, hebben meer dan 240 partijen uit de bouwsector gepleit voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Het gebruik van biobased bouwmaterialen kan namelijk een belangrijke rol spelen in het op korte termijn terugdringen van de CO2-uitstoot in de bouwsector.

Meer over het manifest een vervolgacties

Meer over biobased bouwen

In 2020 organiseerde Dutch Green Building Council (DGBC) een aantal kennissessies rond het thema biobased bouwen. Tijdens deze sessies spraken diverse experts onder leiding van DGBC over de processen, belangen en kansen voor deze vorm van bouwen. In deze publicatie vind je het verslag van deze twee sessies.

Laatste nieuws

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040 

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040