Savills Investement Management

Savills Investment Management (Savills IM) is een onafhankelijke dochteronderneming van de Savills groep en is een wereldwijde vastgoedvermogensbeheerder met een track record van meer dan 30 jaar. Wij hebben wereldwijd ongeveer €24,3 miljard aan activa onder beheer, met meer dan 40 fondsen en mandaten. Ons wereldwijde platform van 17 kantoren in 13 landen wordt geleid door een team met honderden jaren gecombineerde wereldwijde ervaring in vastgoed- en investeringsmanagement.

Onze bedrijfsvisie is om de vastgoedvermogensbeheerder bij uitstek te zijn, erkend door onze beleggingsprestaties en klantgerichtheid. Dit strookt met onze doelstelling om goed ondernemingsbestuur en bewustzijn van milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) aan te moedigen, te bevorderen en af te dwingen in onze besluitvorming over vastgoedbeleggingen en in onze eigendomspraktijken. Wij zorgen ervoor dat onze initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen zijn ingebed in ons beleggingsbeheerproces, zodat ESG-risico's en -kansen niet op zichzelf staan, maar overal in ons bedrijf worden onderkend en opgepakt, en ook aan beleggers worden gecommuniceerd. Wij gaan regelmatig in gesprek met onze klanten, huurders, medewerkers en belanghebbenden uit de gemeenschap om de beginselen van verantwoord beleggen te bevorderen en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de beste praktijken.

Onze betrokkenheid bij ESG blijkt uit onze deelname aan GRESB sinds 2012, als trotse ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UN PRI) van de Verenigde Naties sinds 2014 (in 2020 scoorden wij een A+ voor Strategie en Bestuur en een A voor de module Vastgoed) en onze steun aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Wij begrijpen de complexiteit en de uitdaging van het integreren van ambitieuze ESG-doelstellingen, maar wij geloven dat dit van fundamenteel belang is voor het succes van onze onderneming op de lange termijn.

Organisatie

Naam

Savills Investement Management

Type organisatie

Belegger

Sectoren

Retail, Logistiek, Kantoren, Woningen

Adres

kabelweg 57, Amsterdam