Thema's - Klimaatadaptatie

Framework Climate Adaptive Buildings

Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Hoe groot is bij een specifiek gebouw de kans op hittestress, op verzakking bij droogte, op wateroverlast of zelfs overstroming? Lastige vragen die nogal eens verschillend worden beantwoord. Het rapporteren over klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is steeds vaker gemeengoed, onder andere vanwege de EU Taxonomy. Stilzitten is voor gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden geen optie meer. Handelen naar geconstateerde risico’s is urgent en noodzakelijk. Maar hoe constateer je die risico’s?

Een standaard methodiek daarvoor ontbreekt. DGBC werkt daarom in een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan een ‘framework for climate adaptive buildings’ waarin een eenduidige methodiek komt te staan voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau.

De methodiek wordt eerst op gebiedsniveau en daarna op gebouwniveau ontwikkeld. Momenteel wordt er gekeken naar de concept-methodiek voor het bepalen van klimaatrisico’s op gebiedsniveau. De planning is om uiterlijk in voorjaar 2023 de eerste proeve van het totale framework op te leveren. Tijdens de ontwikkeling wordt voortdurend getest of de methodiek in de ‘echte wereld’ bij concrete gebouwen tot plausibele resultaten leidt.  

Lees hier het nieuwsbericht wat eerder is verschenen over het Framework en de samenwerking

 

Aangesloten partners: 

Laatste nieuws

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

BREEAM-NL draagt bij aan behalen Sustainable Development Goals

BREEAM-NL draagt bij aan behalen Sustainable Development Goals

'Klimaatadaptatie is kans om de omgeving te verrijken'

'Klimaatadaptatie is kans om de omgeving te verrijken'