AM

Gedurfde Duurzaamheid: dat is de titel van onze integrale duurzaamheidsaanpak waarmee onze gebiedsontwikkelingen zoals Bajes Kwartier in Amsterdam en de Schoemaker Plantage in Delft toonaangevend zijn in Nederland. In onze gebiedsontwikkelingen integreren we opgaven, disciplines en partijen in een proces van co-creatie om tot nieuwe oplossingen te komen. Daarbij gaan we ook samenwerkingen aan met kennisinstellingen en zoeken we de verbinding met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Parallel voeren we een strategie op het AM-thema Healthy Urban Living & Working, waarmee we gezondheidsconcepten realiseren voor bestaande en nieuwe kantoren, woningen en gebieden. Of het nu gaat om de energietransitie, nieuwe mobiliteitsvormen of gezonde verstedelijking, de grootste impact van onze branche is niet alleen werk maken van vastgoed met een lagere milieu-footprint, maar ook van het ontwikkelen van duurzame plekken om te wonen, winkelen en werken. Deze nieuwe leefomgevingen dragen op hun beurt bij aan duurzame mobiliteit, het vergroenen van de steden en ontdekken en opschalen van circulaire business cases. Door gedurfde duurzaamheid als opdrachtgever te pushen, de schaal van gebiedsontwikkeling te benutten én partijen en disciplines op gebiedsniveau samen te brengen, lukt het ons om de lat hoger te leggen.

Door gedurfde duurzaamheid the pushen leggen we de lat hoger

Organisatie

Naam

AM

Type organisatie

Ontwikkelaar

Adres

Ptolemaeuslaan 80, Utrecht

Thema's

Professionals

Maarten Markus
Maarten Markus Projectmanager Duurzaamheid Bekijk profiel
Ronald Huikeshoven
Ronald Huikeshoven Directievoorzitter gebiedsontwikkelaar Bekijk profiel
Maarten Markus Manager Duurzaamheid Bekijk profiel

Nieuws van AM

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO₂-uitstoot op korte termijn

Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO₂-uitstoot op korte termijn