Techniplan Adviseurs bv

Techniplan Adviseurs is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van installaties, comfort en duurzaamheid. Techniek is voor ons geen doel maar een middel om het leven aangenamer te maken – thuis, op het werk, op school en waar dan ook. En dit doen we bij voorkeur zo duurzaam mogelijk.

Vanaf de oprichting in 1978 ontwikkelen we praktische, effectieve maar vooral duurzame oplossingen en investeren wij continue in onze kennis over nieuwe innovatieve technieken. Door deze aanpak zijn we betrokken bij een aantal van de meest innovatieve en bijzondere projecten van Nederland, die voorloper zijn op het gebied van klimaatneutraal, energiezuinig, circulair en levensloopbestendig bouwen. Aansprekende voorbeelden van projecten met innovatieve en duurzame energieconcepten zijn bijvoorbeeld de C2C gebiedsontwikkeling Park 20|20 in Hoofddorp en het energieneutrale hotel Boot&Co in Amsterdam. Maar ook hebben we voor het gebouwenportfolio van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de haalbaarheid onderzocht van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en begeleiden wij diverse projecten die BREEAM-NL Excellent en Outstanding zijn, zoals het Amsterdam RAI hotel.

Integraal ontwerpen is key bij duurzaamheidsvraagstukken

Organisatie

Naam

Techniplan Adviseurs bv

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Watermanweg 102, Rotterdam

Thema's

Nieuws van Techniplan Adviseurs bv

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment