NL Greenlabel

NL Greenlabel is al meer dan 10 jaar koploper in het integraal verduurzamen van de leefomgeving. Vanuit onze kijk is een gebouw te gast in het landschap en bouwen we natuurinclusief. We kennen allemaal de grote uitdagingen van deze tijd; de extra woningen die gebouwd moeten worden, de energietransitie, het grondstoffentekort, teruggang in biodiversiteit, de klimaatverandering, etc. Voor al die opgaven is natuurinclusief een deel van het antwoord. Zo kun je een gezondere omgeving maken, die aangepast is aan een veranderend klimaat, beter de hitte weert en meer biodiversiteit geeft. NL Greenlabel en alle partners uit het netwerk kunnen helpen met een natuurinclusieve aanpak.

Om dit nog concreter te maken, hebben we een duidelijke ambitie geformuleerd: “Verdubbelen van de waarde van stedelijk groen in 2030”. Dus twee keer zo veel groene, biodiverse vierkante meters in de gebouwde omgeving in 2030. Dit kunnen we niet alleen, dit doen we samen met alle partners en opdrachtgevers.

NL Greenlabel is een onafhankelijk label om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken, van product en plant en van tuin, terrein tot gebied. We gebruiken o.a. digitale modellen en zijn als geen ander in staat schaalbaar en uniek de juiste gegevens te leveren waardoor we de autoriteit zijn op het gebied van de waarde van een duurzame gebiedsinrichting. Bij de totstandkoming van de labels is een Wetenschappelijke Raad van Advies betrokken die de methodiek valideert.

De labels van NL Greenlabel helpen om de transitie naar een duurzame leefomgeving te versnellen en aantoonbaar, meetbaar te maken.

Samenwerking DGBC en NL Greenlabel 

DGBC werkt met NL Greenlabel we samen in het aanbieden van eenduidige labels en richtlijnen. We zetten ons samen in voor meetmethoden die breed gedragen worden. We zien de labels van NL Greenlabel en DGBC dan ook als aanvullend op elkaar. 

Ook zetten we ons samen in voor een minimale wettelijke eis voor natuurinclusief bouwen. Om onze groen- en de bouwsectoren beter op elkaar te laten inspelen organiseren we fysieke en online kennisoverdracht. 

Verdubbelen van de waarde van stedelijk groen in 2030

Organisatie

Naam

NL Greenlabel

Type organisatie

Kennisinstelling

Adres

Julianaweg 22, Megchelen

Thema's

Nieuws van NL Greenlabel

Nu de Natuurherstelwet in de ijskast is gezet, moet de bouw- en vastgoedsector zélf het initiatief nemen om natuur te herstellen. Koplopers laten nu al zien dat het kan.

Bouw- en vastgoedsector, neem initiatief in natuurherstel!

Terugkijken: Green Building Talks over natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Terugkijken: Green Building Talks over natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Lancering Register Duurzame Leefomgeving

Lancering Register Duurzame Leefomgeving