Samenwerkingen

Dutch Green Building Council (DGBC) trekt samen op met verschillende organisaties om een versnelling te bereiken in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We zijn daarbij soms leidend, soms volgend en vaak faciliterend. We geloven in de kracht van verbinding. 

Werkgroepen

We werken binnen diverse projecten en programma's samen aan oplossingen voor verduurzaming. Zo zijn er werk- en adviesgroepen voor Paris Proof, BREEAM-NL, Circulariteit en Klimaatadaptatie en Duurzaam taxeren.

RVO

Ook heeft DGBC nauwe contacten met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Samen proberen we onder andere de MIA/Vamil-regelingen onder de aandacht te brengen en het gebruik ervan te stimuleren. 

Hoger onderwijs

Om onderzoek te stimuleren en daarnaast studenten de kans te bieden om zich te bekwamen in het onderwerp duurzaamheid werkt Dutch Green Building Council samen met verschillende hogescholen en universiteiten. Studenten kunnen afstuderen bij DGBC. Ook worden geregeld gastlessen gegeven door medewerkers van DGBC. 

Green Business Club

De Green Business Club Nederland is een impactorganisatie die samen met haar participanten lokaal duurzame initiatieven initieert en implementeert. Hiertoe worden lokale Green Business Clubs opgericht. De club richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de verduurzaming van het gebied en van de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. De eerste GBC is in 2010 opgericht in de Amsterdamse Zuidas door Annemarie van Doorn. Inmiddels zijn er in Nederland verschillende lokale GBC’s actief (Onder andere Amsterdam Zuidas, Den Haag Beatrixkwartier, Utrecht Centraal, Twente, Eindhoven Spoorzone, Rotterdam Alexander en Groene Allianties in Duiven). DGBC is partner van GBC Nederland en is vertegenwoordigd in het bestuur. 

Platform Duurzame Huisvesting

Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerkingsverband van branche-, kennis-, beroeps- en koepelorganisaties, die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden facilities. DGBC is een van de oprichters en is sinds de oprichting van het platform partner. 

Mediapartners

DGBC werkt samen met verschillende mediapartners. Samen proberen we zo veel mogelijk kennis en nieuws over duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving te delen met de markt. VastgoedJournaal en Property NL zijn onze mediapartners. 

Laatste nieuws

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen