Smartvatten B.V.

Volgens de VN zijn er straks in 2050 zo’n 6 miljard mensen met een tekort aan (schoon) drinkwater. Dit terwijl de prijs van water alleen maar stijgt. Wij bij Smartvatten helpen vastgoedeigenaren en woningcorporaties om economisch verantwoord en duurzaam met water om te gaan. Ons doel is om wereldwijd marktleider te worden als expert op het gebied van efficiënte water technologie, en om een sleutelrol te spelen in de digitalisering van de industrie.

Belangrijkste thema’s zijn slimme monitoring van waterverbruik, lekkage detectie en CO2 uitstoot m.b.t. het waterverbruik.

In Nederland is de prijs van water het goedkoopst van de hele EU, landen om ons heen betalen 4x zoveel. De kans is daarom aanzienlijk dat onze prijzen ook fors stijgen. Het is dus goed om nu al bezig te zijn met waterbesparende activiteiten, waar Smartvatten een grote rol in kan spelen.

We willen onder de aandacht brengen dat lekkages niet alleen degene zijn, waar een reparatie voor nodig is. De meeste lekkages die wij detecteren (20.000 per jaar) zijn vooral verspillingen, als druppelende kranen en doorlopende toiletten, die als onopgemerkte lekkages voor hoge kosten zorgen.

Onze rol is dat we de branche bewust maken van waterverbruik d.m.v. de meest accurate data. Feitelijk een overzicht van je hele portfolio. Doordat we lekkages in een vroeg stadium detecteren, komt het de gezondheid en dus ook de waarde van de panden ten goede. En waterstanden hoeven niet meer handmatig te worden opgenomen.

Smartvatten monitort en analyseert waterverbruik door middel van hoofdmeters en submeters, in gebouwen zoals kantoren, appartementen, hotels, zorginstellingen en logistieke centra

Organisatie

Naam

Smartvatten B.V.

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Grote Bickersstraat 74, Amsterdam

Thema's

Nieuws van Smartvatten B.V.

Veertien tools om sneller in Parijs te komen

Veertien tools om sneller in Parijs te komen

Vastgoedsector genoodzaakt te reageren op toenemende waterschaarste

Vastgoedsector genoodzaakt te reageren op toenemende waterschaarste

Maak kennis met onze nieuwe partner: Smartvatten

Maak kennis met onze nieuwe partner: Smartvatten