VDR Bouwgroep B.V./NEXTERIA B.V.

Op het gebied van duurzaamheid zijn we al jaren actief, met expertise in BREEAM-NL en GPR Gebouw. Waar onze klanten dat wensen, ontwikkelen en bouwen we nu al zoveel mogelijk duurzaam. Dat blijven we ook doen. Dat wil echter niet zeggen dat een gebouw altijd voor de eeuwigheid moet blijven staan. Als het gaat om duurzaamheid spreken we dan ook liever over toekomstbestendigheid. De komende jaren zetten we in op overtuiging en bewustwording, inzet en gebruik van meer duurzame en circulaire materialen en flexibel ruimtegebruik.

VDR Bouwgroep draagt de duurzaamheidsmaatregelen uit naar zijn partners, klanten en andere belanghebbenden. We zetten daarom in op scholing van al onze medewerkers en het delen van kennis over duurzame(re) oplossingen bij onze leveranciers. Onze klant bieden we altijd een duurzaam alternatief, variërend van beperkte duurzame ingrepen tot volledig duurzame ontwikkeling of realisatie volgens ons NEXTERIA-concept.

NEXTERIA bouwt aan een betere leef- en werkomgeving: aantoonbaar en gevalideerd circulair. Vastgelegd in een compleet Gebouwpaspoort. Daarvoor denken we al vóór de eerste schetsen na over het eind van de gebruiksduur en houden ons nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie.

Met NEXTERIA toont VDR Bouwgroep een duidelijke visie op duurzaamheid, vanuit zowel noodzaak als vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het geheim van een echt circulair bedrijfsgebouw, wordt onthuld in het Gebouwpaspoort.

Organisatie

Naam

VDR Bouwgroep B.V./NEXTERIA B.V.

Type organisatie

Bouwbedrijf

Sector

Logistiek

Adres

Dortmundstraat 30, Deventer

Thema's