Thema's - Paris Proof

Weten: Toepasbaar maken

DGBC inventariseert met de werkgroepen barrières en geeft oplossingen die partijen helpt naar Paris Proof. De sectorale routekaart vat dit samen. Aan de hand van tools als beslisbomen, met voorbeeldprojecten, seminars, trainingen en webinars wordt kennis verspreid. De DGBC Paris Proof helpdesk is voor vragen bereikbaar.

Routekaarten per sector

De roadmaps geven aan welke stappen en besluiten genomen moeten worden op weg naar Parijs en naar 2030 en 2050. Roadmaps gaan in op techniek, financiering, wet- en regelgeving. Met name de eerste drie jaren zijn daarbij van belang: dat is de periode waarin de basis wordt gelegd, waarna de versnelling moet intreden.

Naar routekaarten


Beslisbomen per sector

De volgende stap in het concretiseren en segmenteren van de opgave is het inzichtelijk maken van technische en financiële oplossingen. Aan de hand van vragen over de energievoorziening, gebouwleeftijd, resterende exploitatieduur en ambitieniveau, zullen concrete maatregelen pakketten worden uitgewerkt, met de kosten en baten.

Naar beslisbomen

 

Publicaties

Vanuit het thema CO2 reductie zijn er verschillende publicaties ontwikkeld met betrekking tot Paris Proof, het Paris Proof Commitment en het Deltaplan. 

Bekijk de publicaties

 

Webinars

Verschillende keren per jaar organiseert DGBC (exclusieve) online en offline bijeenkomsten voor al onze partners. Tijdens deze webinars, seminars en congressen hoort u over de laatste ontwikkelingen rond DGBC en de kernthema's van DGBC, waaronder Paris Proof.  

Bekijk de webinar

 

Helpdesk

Bij vragen over het thema Paris Proof of de verschillende producten en tools kun je contact opnemen met de Paris Proof Helpdesk. 

Paris Proof Helpdesk

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie