Thema's - Paris Proof

Weten: Toepasbaar maken

DGBC inventariseert met de werkgroepen barrières en geeft oplossingen die partijen helpt naar Paris Proof. De sectorale routekaart vat dit samen. Aan de hand van tools als beslisbomen, met voorbeeldprojecten, seminars, trainingen en webinars wordt kennis verspreid. De DGBC Paris Proof helpdesk is voor vragen bereikbaar.

Routekaarten per sector

De roadmaps geven aan welke stappen en besluiten genomen moeten worden op weg naar Parijs en naar 2030 en 2050. Roadmaps gaan in op techniek, financiering, wet- en regelgeving. Met name de eerste drie jaren zijn daarbij van belang: dat is de periode waarin de basis wordt gelegd, waarna de versnelling moet intreden.
 

Naar routekaarten


Beslisbomen per sector

De volgende stap in het concretiseren en segmenteren van de opgave is het inzichtelijk maken van technische en financiële oplossingen. Aan de hand van vragen over de energievoorziening, gebouwleeftijd, resterende exploitatieduur en ambitieniveau, zullen concrete maatregelen pakketten worden uitgewerkt, met de kosten en baten.

Naar beslisbomen

Laatste nieuws

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Combinatie van oplossingen noodzakelijk om binnen CO2-budget te blijven

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’

‘Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld’