Thema's - Paris Proof

Weten: Toepasbaar maken

DGBC inventariseert met de werkgroepen barrières en geeft oplossingen die partijen helpt naar Paris Proof. De sectorale routekaart vat dit samen. Aan de hand van tools als beslisbomen, met voorbeeldprojecten, seminars, trainingen en webinars wordt kennis verspreid. De DGBC Paris Proof helpdesk is voor vragen bereikbaar.

Routekaarten per sector

De roadmaps geven aan welke stappen en besluiten genomen moeten worden op weg naar Parijs en naar 2030 en 2050. Roadmaps gaan in op techniek, financiering, wet- en regelgeving. Met name de eerste drie jaren zijn daarbij van belang: dat is de periode waarin de basis wordt gelegd, waarna de versnelling moet intreden.

Naar routekaarten

Roadmap Whole Life Carbon

Deze roadmap is bedoeld voor marktpartijen, waarmee DGBC nu de volgende stap zet via een intentieverklaring van bedrijven en andere organisaties. In deze roadmap staat een inventarisatie van waar we staan en de perspectieven per stakeholder om de beweging te maken naar een CO2-arme bouwsector.

Bekijk Roadmap Whole Life Carbon


Beslisbomen per sector

De volgende stap in het concretiseren en segmenteren van de opgave is het inzichtelijk maken van technische en financiële oplossingen. Aan de hand van vragen over de energievoorziening, gebouwleeftijd, resterende exploitatieduur en ambitieniveau, zullen concrete maatregelen pakketten worden uitgewerkt, met de kosten en baten.

Naar beslisbomen

 

Publicaties

Vanuit het thema CO2 reductie zijn er verschillende publicaties ontwikkeld met betrekking tot Paris Proof, het Paris Proof Commitment en het Deltaplan. 

Bekijk de publicaties

 

Webinars

Verschillende keren per jaar organiseert DGBC (exclusieve) online en offline bijeenkomsten voor al onze partners. Tijdens deze webinars, seminars en congressen hoort u over de laatste ontwikkelingen rond DGBC en de kernthema's van DGBC, waaronder Paris Proof.  

Bekijk de webinar

 

Helpdesk

Bij vragen over het thema Paris Proof of de verschillende producten en tools kun je contact opnemen met de Paris Proof Helpdesk. 

Paris Proof Helpdesk

Laatste nieuws

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen