Wageningen University & Research

Wageningen University & Research werkt samen met overheid en bedrijfsleven aan kennisontwikkeling en innovatieve ontwerpen voor de circulaire en duurzame steden van de toekomst.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Toenemende verstedelijking en klimaatverandering zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. Er ligt een enorme opgave om leefbare en klimaatbestendige steden te ontwerpen die beschikken over voldoende energie, water en grondstoffen. Wij ontwikkelen kennis over circulaire ontwerpen en de meerwaarde van groen in de stad.
Het vergroenen van steden is niet alleen goed voor de leefbaarheid van de stad, maar draagt ook bij aan het opvangen van weersextremen die gaan toenemen door het veranderende klimaat. Groen zorgt voor verkoeling tijdens
hitteperiodes en voor het opvangen en verwerken van extreme buien. Daarnaast biedt een groen ontwerp van de bebouwde omgeving kansen voor het circulair maken van de stad, bijvoorbeeld door het opvangen en hergebruiken van regenwater. Het vergroenen van de stad is daarmee een interessante business case.
Wereldwijd is er volop behoefte aan kennis over duurzame en leefbare steden. Het dichtbevolkte Nederland met haar woningopgave biedt prachtige kansen als living lab voor de duurzame groene stad van de toekomst.

Nederland proeftuin voor de groene, circulaire stad van de toekomst

Organisatie

Naam

Wageningen University & Research

Type organisatie

Kennisinstelling

Adres

Droevendaalsesteeg 4, Wageningen

Thema's

Nieuws van Wageningen University & Research

Hive van Unilever in Wageningen

Gebouw Hive van Unilever krijgt BREEAM-NL score Outstanding

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?