Thema's - Circulariteit

Circulair waarderen

De transitie naar een circulaire bouw is niet alleen een opgave van technische oplossingen, maar vraagt ook naar andere (circulaire) verdienmodellen en methodieken van waarderen van materialen en grondstoffen. Dutch Green Building Council (DGBC) en het lectoraat Sustainable Finance & Accounting van Avans Hogeschool hebben samen een Community of Practice (CoP) georganiseerd. In deze CoP brachten financiële partijen en ontwikkelaars van meetmethoden en instrumenten bij elkaar. De deelnemers zochten hierbij naar best practices en verdienmodellen in relatie tot het waarderen van circulariteit, en welke barrières of kansen er liggen voor de verdere toepassing.

Vraag naar praktisch onderzoek

De CoP heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd die de transitie naar een circulaire bouwsector soepeler kunnen laten verlopen. Het is duidelijk geworden dat het waarderen van circulariteit in de bouw nog veel praktisch onderzoek vraagt. Daarnaast zijn er adviezen opgesteld die niet alleen opgevolgd zouden moeten worden door financiers, taxateurs en accountants, maar ook door alle partijen die bij de transitie betrokken zijn. Zeker gezien de manier waarop de Europese Commissie met haar Green Deal en de EU Taxonomie nu het initiatief naar zich toetrekt met de circulaire economie, verantwoordingstandaarden en definities.

Lees hier alle conclusies en aanbevelingen in de verkenning.

Afstudeeronderzoek Avans

Deze verkenning is het verslag van de bevindingen van de CoP. Een onderzoeksmethode die ook onderdeel was van het afstudeeronderzoek van Avans-studenten Joram Misbeek en Sander van der Lagemaat. Zij hebben op voortreffelijke wijze leidinggegeven aan de CoP en kunnen trots zijn op het eindresultaat.

Aandacht voor circulariteit en waarde

Binnen CB’23 deel Meten en Definities van Circulariteit kan nog een stap gezet worden in het verder duiden van circulariteit en waarde, dit zal het komende jaar worden gedaan in een werkgroep. Laetitia Nossek, projectmanager Circulariteit bij DGBC, neemt zitting in deze groep om hier aandacht voor te vragen. Ook in het Europese Life Level(s) programma komt dit onderwerp ruim aan bod binnen het thema LCC (Life Cycle Costing). DGBC organiseert 9 november een Level(s) congres specifiek op de indicator LCC. Naast deze lopende trajecten vraagt DGBC ook aandacht voor het waarderen van restwaarde. Zonder restwaarde is er geen circulaire economie, zou je kunnen stellen.

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024