Thema's - Circulariteit

Framework voor circulaire gebouwen

Wat is een circulair gebouw? En hoe meet je circulariteit? Vooral op die laatste vraag moeten veel partijen het antwoord schuldig blijven. DGBC zocht het uit en publiceerde een Framework voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

De huidige economie is nog vaak gebaseerd op het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen. We oogsten, benutten en danken materialen af op een lineaire manier, wat schadelijke gevolgen heeft voor zowel ons klimaat als het milieu. Zeker gezien de groei van onze steden, die met slechts 3% procent van de totale oppervlakte van de aarde verantwoordelijk zijn voor 75% van het wereldwijde energie- en materiaalgebruik, zullen we af moeten van de lineaire denkwijzen, en naar een circulaire economie toe moeten. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op. Maar, dan moeten we wel efficiënter gebruik maken van de beschikbare grondstoffen en materialen. Kortom, circulair bouwen is bittere noodzaak. En meer dan een hippe definitie.

Maar wat is een circulair gebouw? En hoe meet je die circulariteit dan? Vooral op die laatste vraag moeten veel partijen het antwoord schuldig blijven. Voor DGBC, Metabolic, SGS Search en Circle Economy des te meer reden om het thema eens verder uit te diepen. Een goed idee, zo erkende de Redevco foundation, dat besloot het project te sponsoren.

Framework voor een circulair nieuw gebouw

Na de lancering van de Engelse publicatie ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’ in 2018, is sinds november 2019 de Nederlandse variant: Framework voor Circulaire Gebouwen - en circulaire indicatoren voor BREEAM.

Naar publicatie

Framework voor bestaande gebouwen

Het framework voor circulaire bestaande gebouwen is ook beschikbaar. Met dit framework wil DGBC de circulaire bouwoplossingen verbreden en toepasbaar maken naar de gehele bouwsector. De definities die in dit framework worden gebruikt, sluiten aan bij de Nederlandse Transitieagenda voor circulair bouwen. De voorgestelde indicatoren zijn aanvullingen op bestaande indicatoren in BREEAM (In-Use), dan wel geheel nieuwe indicatoren. De definitieve lijst met voorgestelde indicatoren is samengesteld met behulp van de inbreng van externe experts.

Naar publicatie

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie