Stevens Van Dijck bouwmanagers en adviseurs

Stevens Van Dijck is actief in alle sectoren van de utiliteitsbouw. Van initiatieffase tot en met de exploitatie. Strategisch managen om kansen te creëren. Inhoudelijk sturen om die kansen te verzilveren. Hoe wij dat doen? Onderstaand lichten wij een tip van de sluier op.

Ambitie

Wij stellen ambities en maken deze concreet. In termen van milieurendement.

Slimme processen

De ontwikkelingen gaan zo snel dat een programma van eisen verouderd is voordat de digitale inkt droog is. Ga een ontwikkelingstraject met elkaar aan en zoek de grenzen op. Die processen ontwerpen wij. Dat vraagt ook om andere aanbestedingswijzen. Niet meer op één moment prijs en product vastklikken zoals in een traditioneel contract, maar contracten met een glijdende tijdschaal.

Circulair 

‘We kopen geen armaturen maar licht’. Is dit altijd de oplossing? Wij kijken naar de beste context om echt circulariteit te bereiken. Soms is demontabel bouwen en zelf investeren beter dan het eigendom aan de markt te laten.

Uitvoering

In de uitvoeringsfase kan er veel misgaan. Waardoor de beoogde prestaties niet gehaald worden. Dat vraagt ook om een sterkere keten van kwaliteitsborging van grondstof tot gereed product. En slimme instrumenten en tools om dat mogelijk te maken. Exploitatie. De exploitatiefase de proof of the pudding. Daarom monitoren we hoe het gebouw presteert.

LocHal Tilburg, duurzaamheid vereeuwigd in schoonheid

Organisatie

Naam

Stevens Van Dijck bouwmanagers en adviseurs

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Piet Mondriaanlaan 58, Amersfoort

Thema's