Hogeschool Windesheim

Windesheim streeft naar een inspirerende, gezonde en functionele leer- en werkomgeving en heeft dit als missie benoemd als inclusieve duurzame samenleving. Al geruime tijd geleden heeft Windesheim besloten voor te sorteren op de energietransitie.

In het project ‘fossielvrije campus 2023’ worden een drietal actielijnen gevolgd die moeten leiden naar een volledig duurzame energievoorziening en een gezonde lange termijn exploitatie:

  • Beperken energievraag;
  • Verduurzamen warmtevraag;
  • Verduurzamen elektriciteit.

Windesheim heeft de ambitie om proactief te participeren in circulair bouwen. Vanuit het streven naar een inclusieve duurzame samenleving en gezonde exploitatie is dit een voor de hand liggende keuze. Flexibiliteit, aanpasbaarheid en herbruikbaarheid van gebouwen hangen direct samen met circulair ontwikkelen.

Momenteel staat er een renovatie van twee oudere gebouwen op de planning waarbij circulair bouwen als voorwaarde wordt meegegeven. De circulariteitsopdracht richt zich bij deze opdracht op de herkomst, afvalscenario en losmaakbaarheid van de verschillende toe te passen materialen.

Windesheim streeft naar een inclusieve en duurzame samenleving

Organisatie

Naam

Hogeschool Windesheim

Type organisatie

Eindgebruiker

Adres

Campus 2, Zwolle

Thema's