Hanzevast

Hanzevast heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het plaatsen van investeringsfondsen, het aankopen en verhuren van vastgoed en het managen van schepen. Duurzaamheid is sinds haar oprichting in 1995 een kernwaarde binnen Hanzevast. Duurzaamheid wordt derhalve niet enkel als ethisch verantwoord beschouwd, maar als een concrete werkwijze die toekomstbestendig en van collectief belang is.
Hoewel het begrip ‘duurzaamheid’ in onze ogen dynamisch is, probeert Hanzevast op haar eigen manier zo duurzaam mogelijk te werken. Dit uit zich niet alleen op de werkvloer, waar bijvoorbeeld volledig paperless gewerkt wordt, maar ook in het beheer van de vastgoedobjecten.
Zo zijn er het afgelopen jaar verschillende kantoorpanden voorzien van energielabel A onder andere door het aansluiten op een warmtenet, het toepassen van LED-verlichting en het doen van investeringen in installaties. Hanzevast streeft ernaar om alle panden in haar beheer, in de nabije toekomst te voorzien van energielabel A.
Ook het actuele investeringsfonds Woned, dat investeert in vrije sector huurwoningen, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het fonds streeft naar label A als gemiddelde binnen de portefeuille. Dit wordt behaald door te investeren in duurzame nieuwbouw en door (op termijn) bestaande bouw te verduurzamen.

Duurzaamheid is geen middel, maar een doel

Organisatie

Naam

Hanzevast

Type organisatie

Belegger

Adres

Verlengde Hereweg 174, Groningen

Thema's