VenhoevenCS architecture+ urbanism

VenhoevenCS gelooft dat onze aarde voldoende ruimte biedt om alle levensvormen op een eerlijke en duurzame manier met elkaar te laten samenleven. Omdat de wereldbevolking en mondiale welvaart snel groeien, zijn fundamentele aanpassingen nodig in de wijze waarop we ons gebruik van de planeet in de 20e eeuw georganiseerd hebben. Ontwerpen kunnen belangrijke bijdragen leveren aan de revitalisering van de wereld voor alle levensvormen. De natuur werkt met ecosystemen die zelfvoorzienend en duurzaam zijn. VenhoevenCS neemt dit autarkische vermogen van de natuur als uitgangspunt voor haar ontwerpen en adviezen.

VenhoevenCS richt zich op de aanpak van de grootste bedreigingen voor ons leven op aarde: klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en vervuiling. Een holistisch en integrale kijk en aanpak van deze problematiek, resulteren in slimme ontwerpen met oplossingen die meerdere duurzaamheidskwesties adresseren.

Om in elk project deze oplossingen – een optimale balans van maatregelen – te kunnen vinden, heeft VenhoevenCS een duurzaamheidsmatrix ontwikkeld. Deze tool maakt inzichtelijk hoe de grootste bedreigingen zich verhouden tot alle lagen van een project en biedt een overzicht van het totaal aan mogelijke maatregelen en hoe deze elkaar op hun beurt beïnvloeden; positief of negatief.

Het autarkische vermogen van de natuur is onze inspiratie

Organisatie

Naam

VenhoevenCS architecture+ urbanism

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Hoogte Kadijk 143 F15, Amsterdam

Thema's

Nieuws van VenhoevenCS architecture+ urbanism

Nederlands architectenbureau VenhoevenCS voor duurzame architectuur, stedenbouw en infrastructuur, heeft duurzaam Olympisch zwembad Parijs ontworpen

Duurzaam olympisch zwembad Parijs naar Nederlands ontwerp klaar voor de Spelen

26 partijen tekenen Malieveldverklaring om stikstofuitstoot in bouw te reduceren

26 partijen tekenen Malieveldverklaring om stikstofuitstoot in bouw te reduceren

Nieuwe participant VenhoevenCS richt zich 100% op duurzaamheid

Nieuwe participant VenhoevenCS richt zich 100% op duurzaamheid