Triodos Bank

Alle gebouwen in Nederland zorgen samen voor een derde van de CO₂-uitstoot. Daarom stimuleert Triodos Bank de verduurzaming van woningen en gebouwen zoals monumenten en kantoren. We verduurzamen niet alleen. Een duurzaam gebouw is meer dan een energiezuinig gebouw.


Dat zie je bij de Hallen in Amsterdam. Daar werd een monumentale tramremise omgebouwd tot multifunctioneel complex voor media, mode en ambacht. De renovatie gaf een impuls aan de wijk. Buurtbewoners en lokale ondernemers werden betrokken. Triodos Bank is een van de financiers van deze herontwikkeling. Nieuwe duurzame technieken werden toegepast zoals een WKO-installatie en ledverlichting. Relatiemanager Duurzaam Vastgoed Rianne Koster: “Met behoud van de monumentale uitstraling van dit erfgoed is een nieuwe levendige plek ontstaan die bijdraagt aan de leefbaarheid van Oud West.”


Een ander voorbeeld is Schoonschip, de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa. Triodos Bank verstrekt hier hypotheken aan bewoners. Er komen 30 drijvende kavels in Amsterdam Noord waarop woningen en een gezamenlijke sociale ruimte worden gebouwd. De waterwoningen zijn zeer goed geïsoleerd en niet aangesloten op het aardgasnet. Ze worden verwarmd door warmtepompen en zoveel mogelijk zonnewarmte. Bijzonder is dat de woningen samen één aansluiting op het energienet hebben.

Een duurzaam gebouw is méér dan een energiezuinig gebouw

Organisatie

Naam

Triodos Bank

Type organisatie

Bank

Sector

Adres

Utrechtseweg 44, Zeist

Thema's

Nieuws van Triodos Bank

Lage hypotheek met biobased

Lage hypotheek met biobased

De Reehorst: nieuwe gezonde werkomgeving voor Triodos-medewerkers

De Reehorst: nieuwe gezonde werkomgeving voor Triodos-medewerkers

EDGE levert innovatief en duurzaam kantoorgebouw op voor Triodos Bank

EDGE levert innovatief en duurzaam kantoorgebouw op voor Triodos Bank