Thema's - Circulariteit

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

De oplossing: circulair en conceptueel bouwen. Dat biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen samen. Ze hebben als doel om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

Founding Partner

In totaal zijn bijna 100 partners aangesloten bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Als founding partner is Dutch Green Building Council van begin af aan nauw betrokken bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Meer informatie

Lees meer over deze City Deal op AgendaStad.nl.

City Deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo werken we samen aan de toekomst van stedelijk Nederland.

Laatste nieuws

Van woorden naar bouw-daden

Van woorden naar bouw-daden

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol