Sparkling Projects

Sparkling Projects heeft een heldere ambitie: innovaties op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing, technisch en financieel haalbaar maken én realiseren. Dat doen we creatief, energiek, eerlijk en het liefst zonder onnodige omwegen en dikke rapporten. De nationale ambitie CO2-neutraal in 2050 is met de huidige stand der techniek voor onze klanten niet haalbaar.  Wij omarmen vernieuwing, maar blijven tegelijkertijd realistisch: we doen het stap voor stap, voortdurend lerend. We investeren zelf in kennis over energieopslag, onder andere in zout- en CO2-hydraten. Ook hebben we geavanceerde modellen ontwikkeld om thermische energie te benutten uit opgeslagen producten. Hiermee zijn duurzame installaties zoals warmtepompen eerder rendabel en kunnen we de opgewekte zonnestroom zo optimaal mogelijk benutten.

In 2010 zijn we gestart met de bouw van een eigen kantoorpand. Door de combinatie van verwarmen met een kleine biomassaketel, energieopslag in PCM’s en dauwpuntkoeling zijn we qua koelen en verwarmen CO2-neutraal. Met innovatief zon-Pv-systeem compenseren we veel van het overige energiegebruik. De EPC-waarde 0 hebben we met 0,2 net niet gehaald. Ons pand is een prachtige vergaderlocatie voor groepen tot 40 man op de kruising A1/A50 die we graag met anderen delen.   

“Practice what you preach”

Organisatie

Naam

Sparkling Projects

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Ecofactorij 18, Apeldoorn

Thema's