Klimaatadaptatie

Nederland moet voorbereid zijn op het veranderende klimaat: van piekbuien tot droogte

Het is duidelijk dat we werk moeten maken van een weerbare en veerkrachtige gebouwde omgeving. Zo is Nederland beter voorbereid op plotselinge gebeurtenissen en geleidelijke veranderingen.

Wat is ons doel?

Alle nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen worden in 2023 klimaatadaptief gebouwd en voor alle bestaande gebouwen en gebieden zijn voor 2040 klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Hoe bereiken we dit doel?

Ontwikkeling van raamwerk voor klimaatadaptieve gebouwen

Nieuwe klimaatadaptieve gebouwen blijven gedurende de gehele levensduur goed functioneren. Gebruikers verblijven er prettig, in de nabijheid van groen. Voor bestaande gebouwen wordt via een raamwerk klimaatadaptieve gebouwen inzichtelijk gemaakt welke klimaatrisico’s er bestaan. En hoe hierop te acteren. Een eenduidige taal hiervoor ontbreekt nu op gebouwniveau. Deze meetlat is niet alleen belangrijk voor gebruikers van gebouwen, maar ook voor investeerders, overheden en verzekeraars.

 

Gebiedsbrede visie op klimaatadaptatie

Klimaatadaptief ontwikkelen gebeurt niet alleen op gebouwniveau, maar juist ook op gebiedsniveau. Door te werken aan een gebiedsbrede visie op klimaatadaptatie wordt duidelijk waar wel en waar vooral niet moet worden gebouwd. Ook krijgt de groene omgeving rond een gebouw de aandacht die nodig is. Deze gebiedsbrede visie op adaptatie wordt in aanbestedingen verwerkt.

Stimuleren van natuurontwikkeling in stedelijk gebied

Steden kampen met problemen als droogte, hittestress en wateroverlast. Natuurontwikkeling in stedelijk gebied is daarom prioriteit. We stimuleren vergroening van de bestaande stad. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in productiebossen en natte natuur.

Vooruit durven kijken

Klimaatomstandigheden maken dat gebouwde omgeving in sommige delen van de wereld weer moet worden teruggegeven aan de natuur. In Nederland willen we het nadenken over de langere termijn op de agenda zetten en vertalen naar de keuzes die we nu maken. Vanuit dit perspectief ontwikkelen we voor riskante regio's een exit-strategie die uitgaat van het oogsten van bestaande gebouwen die niet goed functioneren.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Een rijksbrede visie

Een rijksbrede visie op ruimtelijke ordening is nodig om duidelijk te krijgen waar nog wel en waar juist niet gebouwd kan worden. Vooruitlopend op overheidsbeleid gaan we op zoek naar prikkels die het maken van duurzame keuzes voor de lange termijn nu al kunnen belonen. De nieuwe klimaatscenario's zullen deze discussie een impuls geven.

Samenwerkingen

Framework Climate Adaptive Buildings

Framework Climate Adaptive Buildings

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Climate Adaptation Summit 2021

Climate Adaptation Summit 2021

Nieuws bij dit thema

Klimaatlabel voor woningen vraagt om samenwerking en uniforme methodiek
21 feb 2024

Klimaatlabel voor woningen vraagt om samenwerking en uniforme methodiek

ABN AMRO, ING en Rabobank publiceerden vandaag een rapport over de gevolgen van klimaatverandering...
Analyse verkiezingsprogramma's: energiegebruik, circulair bouwen en klimaatadaptatie
16 nov 2023

Analyse verkiezingsprogramma's: energiegebruik, circulair bouwen en klimaatadaptatie

Wat zeggen politieke partijen over energiegebruik en CO2-reductie, circulair bouwen en...
Reactie DGBC op AFM: ‘Eenduidige taal risico’s klimaatverandering bestaat al’  
8 nov 2023

Reactie DGBC op AFM: ‘Eenduidige taal risico’s klimaatverandering bestaat al’  

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor toenemende schade bij huizen in de toekomst...

Publicaties bij dit thema

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

Framework Climate Adaptive Buildings

Framework Climate Adaptive Buildings

Subsidies voor duurzamere gebouwen 

Subsidies voor duurzamere gebouwen