PwC

Wij streven naar een circulaire bedrijfsvoering in 2030. Opereren zonder emissies, zonder afval en met optimaal (her)gebruik van materiaal is in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN en in lijn met onze purpose: bouwen aan het vertrouwen in de maatschappij en bijdragen aan het oplossen van belangrijke problemen.

100 procent circulair is een stevige ambitie. Een van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen, is het vermenigvuldigen van onze totale CO2-uitstoot met een prijs van honderd euro per ton uitstoot. Dat levert voor een aanzienlijk budget op waarmee we onze negatieve milieu-impact verminderen en innovatieve oplossingen stimuleren.

Circulair denken vergt een mentaliteitsomslag. Tijdens onze verbouwing hebben we ontwerpers gevraagd aan de slag te gaan met ons eigen sloopafval en plastic afval uit de Amsterdamse grachten is gebruikt voor nieuw kantoormeubilair.

Wij merken dat onze circulaire ambitie en de acties die daaruit volgen veel enthousiasme bij onze mensen oproept. Dat willen we ook uitdragen naar klanten. In onze dienstverlening neemt circulariteit een steeds belangrijker plaats in en helpen we klanten uit allerlei sectoren met het ontwerpen en implementeren van circulaire businessmodellen. Uiteindelijk ligt daar de grootste impact.

Circulair denken vergt een mentaliteitsomslag

Organisatie

Naam

PwC

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Thomas R. Malthusstraat 5, Amsterdam

Thema's

Professionals

Rob Klinkert Senior Portfolio Manager Facility Management Bekijk profiel

Nieuws van PwC

PwC behaalt Outstanding score voor het onderdeel gebruik

PwC behaalt Outstanding score voor het onderdeel gebruik

All-in huren bereikbaar maken, vraagt ook om leiderschap

All-in huren bereikbaar maken, vraagt ook om leiderschap

“De ambitie is om in 2030 100% circulair te zijn”

“De ambitie is om in 2030 100% circulair te zijn”