Schiphol Group

De luchthaven Schiphol is een unieke toplocatie die Nederland met de rest van de wereld verbindt en andersom. Al meer dan 100 jaar is dit gebied een bruisende en dynamische hub voor mensen en bedrijven. Anders dan andere vastgoedorganisaties is Schiphol Real Estate niet alleen verhuurder van bedrijfsgebouwen en kantoren, maar ook een toegewijde gebiedsregisseur met een langetermijnvisie.

We ontwikkelen vastgoed met toegevoegde waarde voor het welzijn van onze huurders, bewoners en planeet. Bedrijven kiezen steeds vaker voor een duurzame bedrijfsvoering en vragen dit ook van hun gebouw en de omgeving waarin zij gevestigd zijn. Voor werknemers geldt dat werken en leven steeds meer met elkaar verweven is. Wij bieden met Schiphol AiportCity een werkomgeving die in balans is doordat we in onze gebouwen en gebieden werken aan de reductie van het energieverbruik, het efficiënt (her)gebruiken van materialen en het bieden van gezonde werkplekken.

Als onderdeel van Schiphol Group dragen we hiermee tevens bij aan de Schiphol brede duurzaamheidsambities, door onze activiteiten integraal te toetsten aan de pijlers ENERGIE, CIRCULARITEIT en GEZONDHEID. Binnen de pijlers zijn doelen gesteld waarmee we als vastgoedorganisatie impact kunnen maken.

Zo willen we voor nieuwbouw vanaf heden al gasloos, energieneutraal en waar mogelijk energie positief bouwen. Voor bestaande bouw is de label C verplichting er in 2023. Maar wij kijken liever naar het daadwerkelijke verbruik van gebouwen in kWh / m2 (gas en elektra samen voor gebouw- en gebruikgebonden energie). En zullen dan ook vol gaan voor de ambitie van Paris Proof – 50 kWh / m2 voor kantoren – in 2040 of nog eerder, zoals het Deltaplan van DGBC aangeeft. Dat is sneller en ambitieuzer dan het doel van de overheid met het klimaatakkoord in 2050.

In onze nieuwbouw en grootschalige renovaties nemen we eisen met betrekking tot circulariteit op. Zoals het opstellen van materiaalpaspoorten zodat er precies te achterhalen is welke materialen in het gebouw zitten en waar de materialen vandaan komen. Wettelijk gezien wordt er een MPG (MilieuPrestatieGebouwen) gevraagd bij het indienen van de Omgevingsvergunning. Deze staat op €1,00 / m2 bvo / jr en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Wij leggen de lat hoger door dit voor nieuwbouw op €0,60 te zetten en dit de komende jaren aan te scherpen waar mogelijk. Binnen BREEAM zie je dat het hoger leggen van deze lat ook gewaardeerd wordt. Daarnaast passen we de ‘Losmaakbaarheidindex’ toe, geïntroduceerd door Alba Concepts. Om in de toekomst materialen makkelijker te kunnen hergebruiken is het van belang al tijdens het ontwerp na te denken hoe elementen in de toekomst weer zonder schade gedemonteerd, ‘los gemaakt’, kunnen worden. Daarbij is een index van 1 het meest losmaakbaar en 0 het minst. Ook waterbesparing tijdens de gebruiksfase van het gebouw en het faciliteren van gescheiden kantoorafval-stromen zijn thema’s waar we als gebouweigenaar onze verantwoordelijkheid in willen nemen, dit begint al tijdens het ontwerp.

Het welzijn van onze bewoners in en om de kantoren kan beïnvloed worden door: A. veel meer te weten van hun wensen en veel meer te weten over de klimaatindicatoren (temperatuur, CO2, luchtvochtigheid, vluchtige stoffen, fijn stof, NO2 etc.) van de werkplek om B. gericht aan oplossingen te werken voor gezonde kantoren. Enerzijds doen we dit middels Smart Building technologieën. Anderzijds dragen de meerjarenonderhoudscontracten ‘Duurzaam Beheer & Onderhoud’ er aan bij dat we met onze partners klimaat en comfort in een optimale balans houden.

Organisatie

Naam

Schiphol Group

Type organisatie

Ontwikkelaar

Sectoren

Logistiek, Kantoren

Adres

Evert van de Beekstraat 202, Schiphol

Thema's

Nieuws van Schiphol Group

Het nieuwe BREEAM-NL magazine: vol inspiratie en duurzame voorbeelden

Het nieuwe BREEAM-NL magazine: vol inspiratie en duurzame voorbeelden

Nieuwe ondertekenaars Paris Proof Commitment

Welkom aan 21 nieuwe ondertekenaars Paris Proof Commitment

Distributiecentrum AMS05-XPO Schiphol zelfvoorzienend en BREEAM-NL Outstanding

Distributiecentrum AMS05-XPO Schiphol zelfvoorzienend en BREEAM-NL Outstanding