PROVADA

PROVADA is een driedaags inhoudelijk netwerkevenement. Met de focus op trends en innovaties en een goed netwerk van deskundigen wil PROVADA bijdragen aan de opgaven die onze sector heeft in het realiseren van een gezonde, duurzame, klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving. Onze rol als belangrijkste vastgoedplatform in Nederland in de verduurzaming is tweeledig:
Aan de ene kant het creëren van ‘awareness’ bij de bezoekers en standhouders van PROVADA. We zetten hen aan tot actie en geven tools mee voor het verwezenlijken van de verduurzamingsslag in het dagelijkse werk. We stimuleren hen daarbij samen te werken én met elkaar en andere sectoren te delen.
Aan de andere kant is voor PROVADA op de daadwerkelijke beursvloer een belangrijke rol weggelegd. Wetend wat er bij het organiseren van een beurs komt kijken (materialen voor het bouwen van de stands, catering, afval, verwarmen en koelen van de locatie, et cetera), zal ook hierin een verduurzamingsslag moeten worden gemaakt. PROVADA kan dit echter niet alleen en gaat hier met haar standhouders én preferred suppliers de komende jaren mee aan de slag.

Verbinden van vastgoed om tot een duurzame wereld te komen

Organisatie

Naam

PROVADA

Type organisatie

Branche/netwerkorganisatie

Adres

Zoomstede 23 , Nieuwegein

Thema's

Nieuws van PROVADA

Coalitie Anders Huisvesten wil huisbazen tot verduurzaming dwingen

Coalitie Anders Huisvesten wil huisbazen tot verduurzaming dwingen

DGBC is bij de PROVADA 2022

DGBC is bij de PROVADA 2022