De Groene stad

Groen is meer dan mooi alleen..

Het levert een belangrijke bijdrage aan klimaatvraagstukken, biodiversiteit, stressreductie, vastgoedwaarde, …

Biodiversiteit, klimaatverandering, werk-stress, psychische gezondheid, leer- en werkprestaties en zorgkosten. Het zijn allemaal actuele onderwerpen. En allemaal zaken waarin groen kan bijdragen in het oplossen of verlichten van problemen.

De Groene Stad zet zich in voor een fijne en gezonde stedelijke leefomgeving voor bewoners, werknemers, patiënten, leerlingen… Oftewel: voor mens en dier.

Wat de Groene Stad doet

KENNIS VERZAMELEN
De Groene Stad genereert, verzamelt, bundelt en verspreidt kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse wetenschappers van gerenommeerde universiteiten. Zie hiervoor onder meer de factsheets.

VERBINDEN

Door nieuwe connecties te leggen tussen de ‘grijze’ en de ‘groene’ sector, ontstaat kennisoverdracht, wederzijds begrip en ontstaan samenwerkingen. Op deze wijze wordt de meerwaarde van groen in de grijze omgeving benut.

INSPIREREN

Er zijn talrijke succesvolle en vernieuwende toepassingen van groen in de stedelijke omgeving. Op thegreencity.eu worden met grote regelmaat best practices uitgelicht. Ter inspiratie.

Internationaal

De Groene Stad maakt onderdeel uit van het Europese programma “Green Cities for a sustainable Europe”. Zij participeert in een sterk internationaal netwerk van organisaties uit Europese Lidstaten. Op nationaal en internationaal niveau worden in de diverse landen projecten gerealiseerd, gericht op het vergroenen van steden. Het partnerprogramma biedt toegang tot dit netwerk, wetenschappelijke kennis en diverse podia waar professionele stakeholders elkaar ontmoeten.

GROEN IS MEER DAN MOOI ALLEEN 

Organisatie

Naam

De Groene stad

Type organisatie

Branche/netwerkorganisatie

Adres

, Hillegom

Thema's

Nieuws van De Groene stad

DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

DGBW: de natuurinclusieve stad, hoe doe je dat?

DGBW: Feelgood Offices - Kantoor na COVID19 opnieuw uitvinden

DGBW: Feelgood Offices - Kantoor na COVID19 opnieuw uitvinden

DGBW: Biodiversiteit – The Next Big Thing

DGBW: Biodiversiteit – The Next Big Thing