Heembouw

"We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen.” Met deze visie willen we uitdragen dat we zelf verantwoordelijkheid nemen over onze acties. Als ontwerpende bouwer is Heembouw samen met Heembouw Architecten een belangrijke speler in de markt van ontwerp en realisatie van productiegebouwen, distributiecentra, kantoren en woningen. Daarmee hebben we impact op de planeet. En zijn we ambitieus om het beter doen. Niet voor de bühne maar oprecht. Dat is het kompas voor al onze activiteiten.

Als ontwerpende bouwer zijn we van ontwikkeling en ontwerp tot en met realisatie en onderhoud “in the lead” en kunnen we echt het verschil maken. Onze focus ligt op het verlagen van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten. Immers, met onze projecten kunnen we de meeste impact maken. Daarbij leggen we de lat hoger dan de wettelijke kaders voorschrijven. We hebben grote ambities, die breed gedragen worden in de organisatie.

Altijd minimaal 30% onder de standaard MPG

De MPG is een algemeen aanvaarde standaard, die door de overheid wordt gehanteerd om de milieu-impact van materiaalgebruik in nieuwe bouwplannen vast te stellen. De MPG is voor utiliteitsbouw 1 en voor woningbouw 0,8 (norm 2021). Wij zetten in op een MPG die standaard tenminste 30% onder huidige MPG normen ligt. Hier wordt de kracht van de ontwerpende bouwer optimaal benut. Al vroeg in de ontwerpfase maken we de eerste MPG-berekening en sturen daar actief op gedurende de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase. Zo creëren we voor onze klanten een duurzame plek, waar mensen graag willen zijn en die aantoonbaar bijdraagt aan verlaging van de CO footprint.

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

In steeds meer van onze projecten is natuurinclusief een dragend thema geworden. Dit sluit goed aan bij onze visie: Plekken creëren waar mensen willen zijn. Als organisatie krijgen we hier heel veel energie van en we merken dat dit concept erg aanslaat in de markt. We zetten hier vol op in bij onze ontwerpende bouwer projecten, in samenwerking met ecologen en landschapsarchitecten. Ontwerpen met de natuur in gedachten, betekent ook inspelen op het klimaat, oftewel klimaat adaptief ontwerpen en bouwen. Deze aanpak helpt ons ook in het kunnen ontwikkelen van schaarse en kwetsbare locaties.

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. Nu en in de toekomst.

Organisatie

Naam

Heembouw

Type organisatie

Bouwbedrijf

Sectoren

Logistiek, Kantoren, Woningen

Adres

De Lasso-Zuid 22, Roelofarendsveen

Thema's

Nieuws van Heembouw

Circulair werken: opnieuw leren bouwen

Circulair werken: opnieuw leren bouwen

Distributiecentrum Vomar Voordeelmarkt eerste met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 certificaat

Distributiecentrum Vomar Voordeelmarkt eerste met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 certificaat

Rinus Verhey (r, Heembouw) met andere ondertekenaars Paris Proof Embodied Carbon verklaring

‘Wij kunnen de knop omzetten bij onze klanten’