Kernwaarde Groen

Met Kernwaarde Groen richten we ons op het realiseren van duurzame en gezonde woon- en werkomgevingen. Wij begeleiden opdrachtgevers vanaf de initiatiefase, het ontwerp tot en met de oplevering in herontwikkeling, renovatieprojecten, transformatie van gebouwen en huisvestigingsprojecten. Wat we doen: het organiseren en coördineren van alle bouwactiviteiten, rekening houdend met tijd, kwaliteit en kosten van het project. Duurzaamheid en gezondheid is altijd een rode draad in onze projecten.

 

Tijdens het gehele proces staan we borg voor risicobeheersing. Wij adviseren onze opdrachtgevers bij de selectie van bouwpartners zoals architect, aannemer, constructeur, en andere adviseurs. Kernwaarde Groen begeleidt hen zowel in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase als in de realisatiefase. Het voordeel; één aanspreekpunt gedurende het gehele proces. Maar daarnaast kunnen wij onze opdrachtgevers ook van dienst zijn bij specifieke deelprojecten. En op verzoek treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever, waarbij Kernwaarde Groen alle betrokken partijen contracteert en aanstuurt. In onze aanpak houden we rekening met de hedendaagse wensen zoals duurzaamheid, energie reductie, aardgasvrij en gezondheid.

 

Kernwaarde Groen kan u helpen met o.a. :

  • Projectmanagement
  • Bouwmanagement
  • Contractmanagement
  • Begeleiden van herbestemming (ver)bouw en restauratieprojecten
  • Directievoering en toezicht
  • Vergunningaanvragen
  • Gedelegeerd opdrachtgever
  • Aanbesteding
  • Gunningscriteria Aannemer(s)

 

Bouw- en projectmanagement voor kantoren

Kantoren raken economisch en technisch verouderd. Wij adviseren en begeleiden onze opdrachtgevers in het proces om het vastgoed weer representatief, kwalitatief en marktconform te maken. In onze aanpak houden we rekening met de hedendaagse wensen zoals gezondheid, duurzaamheid, energie reductie en circulariteit. Gezondheid in kantoren is natuurlijk altijd al belangrijk geweest. Maar nu helemaal met de Coronavirus – COVID-19 richtlijnen. Het gebouw heeft een positieve invloed op de prestaties van de mensen die daar werken, als de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur voldoen.

Of het nu gaat om een grootschalige renovatie, een kleine verbouwing of het verduurzamen van het gebouw, Kernwaarde Groen adviseert vastgoedbeleggers, eigenaren van vastgoed en gebruikers bij het formuleren van het Plan van Aanpak. En we verzorgen het bouwmanagement in alle fasen van het project.

 

Bouw- en projectmanagement, renovatie en restauratie van monumenten

We hebben ruime ervaring in het begeleiden van renovaties & restauratie van monumenten. Monumenten maken we toekomstbestendig met behoud van het monumentale karakter en de originele details. We optimaliseren duurzaamheid en gezondheidsaspecten binnen de financieel en kwalitatief gestelde kaders. We houden rekening met flexibiliteit om aan te sluiten bij toekomstige wensen en eisen van gebruikers. We gaan uit van waardevast vastgoed voor de komende 75 jaar. Gebouwen realiseren die de levens van gebruikers of bewoners gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het binnenklimaat negatief worden beïnvloed.

 

Voor kantoren passen wij een combinatie van verschillende instrumenten en keurmerken toe, o.a. BREEAM-NL, De Nieuwe Norm en de WELL Building Standard, binnen onze dienstverlening. Binnen onze dienstverlening voor wonen maken wij ook gebruik van een combinatie van instrumenten en keurmerken, zoals Actie House, BREEAM-NL, DGBC Woonmerk en de WELL Building Standard.

Een groene visie op vastgoed!

Organisatie

Naam

Kernwaarde Groen

Type organisatie

Adviesbureau

Sectoren

Retail, Logistiek, Kantoren, Woningen

Adres

Binckhorstlaan 36 - M508, Den Haag

Thema's

Nieuws van Kernwaarde Groen

Gezonder werken door luchtkwaliteit, de harde leerschool van COVID-19

Gezonder werken door luchtkwaliteit, de harde leerschool van COVID-19

Een jaren 60 woning aardgasvrij! Wat zijn de uitdagingen?

Een jaren 60 woning aardgasvrij! Wat zijn de uitdagingen?

Update van werkzaamheden aardgasvrij herontwikkelen Amsterdamse grachtenpanden

Update van werkzaamheden aardgasvrij herontwikkelen Amsterdamse grachtenpanden