Thema's - Circulariteit

CB'23

CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op het opstellen van nationale, bouwsector-brede afspraken. DGBC sluit zich aan bij dit initiatief en deelt kennis.

Waarom Platform CB’23?

Ons grondstoffengebruik moet enorm teruggedrongen worden. De overheid wil daarom 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar. DGBC is hier onderdeel van.

Doelstelling

CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. Het platform heeft een horizon van vijf jaar: van 2018 tot 2023. Kort genoeg om druk op de ketel te zetten en lang genoeg om tot concrete resultaten en afspraken te komen. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op:

  • Het opbouwen en delen van kennis
  • Het inventariseren en agenderen van belemmeringen
  • Het opstellen van bouwsector brede afspraken

Werkwijze

In actieteams werkt een gevarieerde groep deelnemers aan eenduidige, heldere en concrete uitgangspunten en/of systematieken voor de bouwsector, zowel in de GWW- als in de B&U-sector.

Inmiddels is een Lexicon Circulair Bouwen opgesteld en zijn er diverse leidraden ontwikkeld: Paspoorten voor de BouwMeten van Circulariteit. De twee actieteams hebben twee leidraden ontwikkeld:

Werkgroepen werken onderliggende thema’s uit en leggen die aan de actieteams voor. Zo ontstaat breed draagvlak dat nog vergroot wordt door een publieke consultatie in de gehele bouwsector over de 80% versie van de leidraad.

De Regieraad verbindt alle activiteiten met elkaar en zorgt ervoor dat kennis onderling gedeeld wordt.

Meer informatie en downloads via de website: platformcb23.nl

Lees meer over dit initiatief in de circulaire update van Ruben Zonnevijlle.

Laatste nieuws

Verantwoordingsdag: ‘Nederland niet op koers om SDG’s te behalen, mondiale crises maken het nog moeilijker’

Verantwoordingsdag: ‘Nederland niet op koers om SDG’s te behalen, mondiale crises maken het nog moeilijker’

“Als je het maximale van een marktpartij vraagt, moet je ook zelf laten zien dat je er als bedrijf vol voor gaat”

“Als je het maximale van een marktpartij vraagt, moet je ook zelf laten zien dat je er als bedrijf vol voor gaat”

Paris Proof leeft in detailhandel en vastgoedsector

Paris Proof leeft in detailhandel en vastgoedsector