BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

De gevolgen van klimaatverandering zetten ons ecosysteem, onze natuur en onze gebouwde omgeving onder oplopende druk. Daarom wil BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling als grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland, een fundamentele bijdrage leveren aan de versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving.

BPD realiseert duurzame leefomgevingen door samenhangende oplossingen te bieden vanuit vier duurzaamheidspijlers: Klimaat & landschap, Energie, Circulair en Mobiliteit. Die pijlers staan niet los van elkaar. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om integratie en verbinding van beschikbare kennis en oplossingen. De mogelijk heden om te verduurzamen beoordelen we daarom altijd in hun onderlinge samenhang. We vertalen ze in een integraal duurzaamheidsconcept waarbij de invulling kan van gebied tot gebied verschillen.

BPD kan zijn duurzaamheidsambities alleen waarmaken met een integrale en verbindende aanpak op gebiedsniveau. We doen dat samen met onze gelegenheidsgevers, onze projectpartners, innovatieve bedrijven en uiteraard de toekomstige bewoners van onze woningen. Samen zorgen we er zo voor dat fijn en gezond wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.

Duurzaam versnellen voor gezonde en toekomstbestendige leefomgevingen

Organisatie

Naam

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Type organisatie

Ontwikkelaar

Adres

IJsbaanpad 1, Amsterdam

Thema's

Professionals

Sladjana Mijatovic Bekijk profiel

Nieuws van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO₂-uitstoot op korte termijn

Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO₂-uitstoot op korte termijn

Alliantie Sociale Duurzaamheid groeit

Alliantie Sociale Duurzaamheid groeit

Ruim een derde van de consumenten zou houten nieuwbouwwoning overwegen

Ruim een derde van de consumenten zou houten nieuwbouwwoning overwegen