Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Het gaat ons om wat er in de samenleving speelt. Hoe we onze gezamenlijke leefwereld kunnen versterken en toekomstbestendig kunnen maken. Zodat mensen de keuzes kunnen maken die voor hen belangrijk zijn. Nu én in de toekomst. Dat is waar onze missie Growing a better world together voor staat. Het verduurzamen van de manier waarop we leven, werken en voedsel produceren is de uitdaging van vandaag. Daarom richten we ons op drie grote wereldwijde transities: de voedseltransitie, klimaat & de energietransitie en inclusiviteit. We kiezen er ook voor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de lokale gemeenschap voor een betere leefomgeving. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naar toe gaat.

Klimaatverandering en de transitie naar een duurzamere energievoorziening en -verbruik is dringend nodig om de huidige klimaatverandering aan te pakken en de negatieve effecten, die deze al veroorzaakt, te onderdrukken. Zelfs als we voldoen aan het akkoord van Parijs is zowel klimaatmitigatie als klimaataanpassing nodig. Mitigatie vereist zowel een verschuiving naar een duurzamere productie van energie, als een lager energie verbruik in zowel het industriële deel van de economie als in het energie verbruik van huizen en woningen. Deze transitie geldt ook voor een duurzamer gebruik van de andere hulpbronnen en grondstoffen die de planeet heeft, op weg naar een meer circulaire economie.

Rabobank en vastgoed

De Paris Proof Commitment gaat over onze eigen strategische vastgoed portefeuille en ons gefinancierde vastgoed. Het gefinancierde vastgoed betreft deels de grote en kleine vastgoedondernemers en -projecten en deels de ondernemers die vastgoed voor het eigen gebruik inzetten in heel Nederland. Zo levert de Rabobank de best passende financieringsoplossing voor ontwikkeling, bouw, transformatie, uitponding en vastgoedbeleggingen. Daarbij zetten wij ons in voor een lange termijn relatie.

 

Organisatie

Naam

Rabobank

Type organisatie

Bank

Adres

Croeselaan 18, Utrecht

Thema's

Professionals

Merel Meerman
Merel Meerman Business Developer Duurzaam Vastgoed Bekijk profiel
Ryan Jorna Bekijk profiel

Nieuws van Rabobank

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

We Grow pagina

Lancering WeGrow – platform voor bouwers en boeren

Evenementen van Rabobank

Lente-akkoord Congres 2024
19 jun 2024

Lente-akkoord Congres 2024