Thema's - Paris Proof

Brains 4 Buildings

DGBC werkt de komende 4 jaar, samen met een multidisciplinair consortium van 40 organisaties, aan het grootschalig onderzoeksproject Brains 4 Buildings, onder leiding van de TU Delft.

Energie-efficiëntie optimaliseren

Doel van het project is het ontwikkelen en uitbrengen van betaalbare slimme software, sensoren en meters om zo de energie-efficiëntie van gebouwen te optimaliseren. Tegelijkertijd wordt het comfort van de gebruiker bevorderd, worden de operationele en onderhoudskosten verlaagd en wordt er ingespeeld op de lokale vraag en aanbod van duurzame energie. Hierbij is het de kunst om grote hoeveelheden data met elkaar te laten communiceren en zó uit te lezen dat deze bruikbaar zijn voor de eindgebruiker. Er wordt gebruik gemaakt van efficiënte Machine Learning technieken en kunstmatige intelligentie modellen en algoritmen. De ambitie van B4B is om schaalbare en modulaire oplossingen te ontwikkelen die 20-30% energiebesparing realiseren.

Living labs

Het B4B project wordt georganiseerd rondom ‘living labs’. Dit zijn gebouwen waarin prototypes worden gevalideerd, getest en geëvalueerd. Het project wordt voor 6,9 miljoen euro gesponsord door het subsidieprogramma ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’ (MOOI), wat in het leven is geroepen om klimaat-gerelateerde ontwikkelingen te versnellen en te implementeren.

Aan dit meerjarige project (2021-2025) wordt gewerkt door een multidisciplinair consortium, waaronder kennisinstituten, bouwbedrijven, energieconsultants, platform ontwikkelaars, gebouwbeheerders en andere belanghebbende in de gebouwde omgeving. DGBC is één van deze organisaties. De opgedane kennis en innovaties zullen openbaar worden gesteld en gedeeld met een zo groot mogelijk publiek zodat zoveel mogelijk partijen en organisaties ervan kunnen profiteren.

De rol van DGBC bij het Brains 4 Buildings project

Als verbinder van kennis en innovaties in de gebouwde omgeving is DGBC de aangewezen partij om een brug te slaan tussen de technische kant, de markt, de gebruikers en de beheerders. Lastig begrijpbare informatie moet worden omgezet in praktijkvoorbeelden die behapbaar zijn en aan de behoefte voldoen van gebouweigenaren. DGBC treedt op als een spil tussen het onderzoek en de markt door verspreiding van kennis mogelijk te maken.

Aan DGBC gecommitteerde partijen willen aan de slag met het verminderen van hun energiegebruik (Paris Proof commitment). Wij kunnen deze koplopers daarbij informeren over de nieuwe mogelijkheden die uit dit project naar voren zullen komen. Hiervoor is een learning community belangrijk waarbinnen de verschillende partijen structureel kennis kunnen uitwisselen. Het is van belang om lesprogramma’s te ontwikkelen over zelflerende software voor slimme gebouwen, en deze via open-source toegankelijk te maken voor professionals, studenten en andere geïnteresseerden. Hiervoor zal onder andere onze bestaande e-learning faciliteit worden gebruik.

DGBC’s bijdrage aan de werkpakketten

Binnen B4B zijn vijf werkpakketen opgesteld, waarbij DGBC zal meewerken aan gedeeltes van werkpakketten 3, 4 en 5. Deze zijn als volgt beschreven:

  • Werkpakket 3: ontwikkeling van gebruikersinterfaces (voor eindgebruikers en facility managers) om een energiezuinig en gezond binnenmilieu te waarborgen en om de gebruiker aan te zetten tot energiezuinigheid en flexibiliteit.
  • Werkpakket 4: dataconnectiviteit tussen applicaties, evenals de veiligheid van de gegevens, het ethisch gebruik en de standaardisatie. Er wordt onderzoek gedaan naar systeemintegratie op API-niveau en niet op het dataniveau van individuele systemen van verschillende fabrikanten. Ook worden gestandaardiseerde methoden en richtlijnen ontwikkeld voor het bepalen van de ‘smart readiness’ van gebouwen.
  • Werkpakket 5: kennis en ervaringen worden gedeeld in een learning community, wat resulteert in de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden en praktische toepassing in onderwijsprogramma's.


Aansluiting bij bestaande programma’s DGBC:

Met het bestaande Paris Proof programma willen wij naar een duurzame gebouwde omgeving zonder CO2 uitstoot. De ambitie is om in 2040 al Paris Proof te zijn en dat betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Naast isoleren, gebruik van energiebesparende apparaten en duurzame energieopwekking, kan ook het energiemanagement van technische installaties forse besparingen realiseren. Wanneer operationele intelligentie wordt toegevoegd aan gebouwen kan het gebouw inspelen op gebruikersgedrag en daarnaast zelfdiagnoses en zelfoptimalisatie uitvoeren. Dit kan leiden tot de 20-30% energiebesparing zoals eerder genoemd. Deze besparing is een grote stap richting Paris Proof.

 

Laatste nieuws

Verantwoordingsdag: ‘Nederland niet op koers om SDG’s te behalen, mondiale crises maken het nog moeilijker’

Verantwoordingsdag: ‘Nederland niet op koers om SDG’s te behalen, mondiale crises maken het nog moeilijker’

“Als je het maximale van een marktpartij vraagt, moet je ook zelf laten zien dat je er als bedrijf vol voor gaat”

“Als je het maximale van een marktpartij vraagt, moet je ook zelf laten zien dat je er als bedrijf vol voor gaat”

Paris Proof leeft in detailhandel en vastgoedsector

Paris Proof leeft in detailhandel en vastgoedsector