Thema's - Circulariteit

Cirkelstad

Cirkelstad is een platform voor koplopers in de circulaire bouwsector en is lokaal actief in zogenoemde Cirkelsteden, verspreid over verschillende regio's in Nederland. Op lokaal niveau worden daar concrete ervaringen in projecten door de bouw- en vastgoedsector gedeeld op het gebied van circulariteit. DGBC en Cirkelstad trekken samen op in hun missie om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.

Kennis verspreiden

Het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken en de kennis die beide organisaties in huis hebben op het gebied van circulariteit en verduurzaming verder te verspreiden. Zo kunnen we samen de hele markt bereiken, niet alleen op nationaal maar ook op lokaal niveau. Denk aan gemeenschappelijke publicaties met praktische handvatten, webinars of andere bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

Harmonisatie

Ook streven we samen naar harmonisatie en één circulaire standaard met concrete en meetbare indicatoren in Nederland. DGBC borgt de integrale BREEAM-NL methodiek, het keurmerk voor duurzame gebouwen. Cirkelstad is de partij achter Het Nieuwe Normaal: een norm met haalbare en ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving.

Lees meer over Cirkelstad

Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?