Thema's - Circulariteit

Cirkelstad

Cirkelstad is een platform voor koplopers in de circulaire bouwsector en is lokaal actief in zogenoemde Cirkelsteden, verspreid over verschillende regio's in Nederland. Op lokaal niveau worden daar concrete ervaringen in projecten door de bouw- en vastgoedsector gedeeld op het gebied van circulariteit. DGBC en Cirkelstad trekken samen op in hun missie om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken.

Kennis verspreiden

Het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken en de kennis die beide organisaties in huis hebben op het gebied van circulariteit en verduurzaming verder te verspreiden. Zo kunnen we samen de hele markt bereiken, niet alleen op nationaal maar ook op lokaal niveau. Denk aan gemeenschappelijke publicaties met praktische handvatten, webinars of andere bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

Harmonisatie

Ook streven we samen naar harmonisatie en één circulaire standaard met concrete en meetbare indicatoren in Nederland. DGBC borgt de integrale BREEAM-NL methodiek, het keurmerk voor duurzame gebouwen. Cirkelstad is de partij achter Het Nieuwe Normaal: een norm met haalbare en ambitieuze circulaire prestaties in de gebouwde omgeving.

Lees meer over Cirkelstad

Laatste nieuws

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie