Thema's - Paris Proof

Paris Proof Tools

De zes stappen richting een Paris Proof gebouwde omgeving zijn een geweldige uitdaging voor iedereen in de bouwkolom. Om hierbij te helpen heeft DGBC een oproep gedaan naar haar partners om tools te leveren welke de weg naar Parijs versoepelen. Onderstaand overzicht laat zien bij welke stap zij kunnen helpen.

Ter overzicht de zes stappen richting Paris Proof:

 

Stap 1 - Inventariseren portefeuille
Stap 2 – Gebouwanalyse
Stap 3 – Verduurzamingsplan
Stap 4 - Financiering en exploitatie
Stap 5 - Realisatie en gebruiksfase
Stap 6 - Monitoring

 

Mochten er verder nog vragen zijn over Paris Proof of heb jij als organisatie ook een tool die bij dit lijstje past? Stuur dan een email naar helpdesk@parisproof.nl

ABCnova

De integrale strategische verduurzamingstool kan ingezet worden voor de inventarisatie en optimalisatie van zowel kleine als grote (1000+ objecten) vastgoedportfolio's op het gebied van energieprestatie en CO2 uitstoot. Hierin zijn een financiële component en planningsmodule geïntegreerd ter bewaking van de financiën en doorlooptijd. ABCnova heeft met deze tool strategische huisvestingsplannen opgesteld voor de gemeenten Rotterdam en Assen en is nu bezig voor een andere organisatie. Bovendien kunnen ze met deze tool snel schakelen indien er nieuwe innovaties op de markt komen, waarmee deze tool toekomstbestendig is.

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
ABCnova x x x x x x

 

Avelution

Wij zijn de onafhankelijk duurzaamheidsadviseur gericht op de feiten. Verbeterde productiviteit, energie efficiëntie en gebouwbezetting, motivatie en gezondheid door inzicht in gebouw en gebruik. Vanuit dit inzicht voeren we verbeteringen door en valideren we de optimalisatie.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Avelution Insights x x x x x x

 

bbn

Het verduurzamen van een vastgoedportefeuille is een proces van lange adem. Het definiëren van de ambitie(s) is het startpunt; het concretiseren van opties om de verduurzamingsopgave te realiseren volgt daarna. De quickscan methode is ontwikkeld om op gebouwniveau de mogelijkheden rond verduurzaming in kaart te brengen (zowel technisch alsook financieel) waarna op portefeuilleniveau verschillende scenario's doorgerekend kunnen worden; wat sluit aan op uw ambities; op welk tempo moet verduurzaamd worden om de doelstellingen tijdig te realiseren en welke investeringskosten horen hierbij. En ook, wat levert de verduurzaming u op? Het operationeel maken van de verduurzamingsopgave is daarmee een cyclisch proces wat goed aangesloten kan worden op het portefeuillemanagement van uw organisatie. bbn adviseurs helpt u hier graag bij verder.

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
bbn     x     x

 

Brink

Wat gaan we verduurzamen, en wanneer? Wat gaat het mij kosten? En wanneer ga ik beginnen? Hoeveel draagt het verduurzamen van het vastgoed eigenlijk bij aan de duurzaamheidsambities van mijn organisatie? Hoe ambitieus moeten we zijn? Moeten we versnellen, of liggen we op schema?  

Zomaar een aantal vragen die ter tafel komen als we met vastgoedeigenaren in gesprek zijn. Mooie uitdagingen, dat zeker. Samen met opdrachtgevers hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan duurzaamheidsbeleid, routekaarten en financieringsoplossingen voor de verduurzaming van vastgoed. We beginnen hierin altijd met het in- en overzichtelijk maken van het verduurzamingspotentieel. Zowel op gebouw- als op portefeuilleniveau. Dit doen we met behulp van een dashboard voor iedere vastgoedeigenaar. Op maat, zodat het echt ondersteunend is aan het maken van goede en gedegen keuzes op gebouw- én portefeuilleniveau. Zo krijg jij grip op jouw verduurzamingsstrategie. En zorgen we dat jouw vastgoed écht klaar is voor de toekomst. 

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Brink x x x x x x

 

CFP Green Buildings

De CSR-Manager geeft direct inzicht in het verduurzamingspotentieel van gebouwen in Nederland. CFP Green Buildings gebruikt hiervoor hun database gevuld met meer dan 30.000 panden die ze fysiek bezocht hebben, op basis waarvan 128 gebouwprofielen zijn samengesteld.

 

Strategische toolbox door op basis van een gebouwprofiel een inschatting van het verbeterpotentieel te maken. Onder de CSR manager hangen verschillende modules met een focus zoals Circulair, Energie, BREEAM etc. De energiemodule schrijft binnen enkele minuten een duurzaamheidsadvies

• Energielabel
• Besparingen
• Business case

Het grootste expertsysteem, big data en online data geven inzicht in duurzame maatregelen, per gebouw en complete portfolio’s.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
CFP x x x x x x

 

Colliers

Onze KantoorVerduurzamer is een datagedreven oplossing die laat zien welke  verduurzamingsscenario's haalbaar zijn, welke maatregelen u per scenario het beste kunt nemen en wat voor ieder scenario de impact is op de waarde van het gebouw en de concurrentiepositie in de lokale markt. Het resultaat is een concreet uitvoerbare roadmap en een complete businesscase, waarmee u goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Uiteraard kunnen we daarna voor u de uitvoering begeleiden en de resultaten monitoren.

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Colliers x x x x x x

 

Energy Bridge

Met de Quickscan Utiliteitsbouw krijgen investeerders, beheerders en gebruikers snel inzicht in de mogelijkheden om met duurzame installaties aardgas te besparen. Op basis van 10 online vragen geeft Energy Bridge voor een kantoor of bedrijfsgebouw een raming van de investeringskosten, de verwachte aardgasreductie en het financieel rendement en terugverdientijd op basis van de Total Cost of Ownership. Tevens wordt de verbeterde energieprestatie van het gebouw bepaald op basis van kWh/m2 volgens de WEii-methodiek.

 

Met de Quickscan Woningbouw krijgen eigenaren van (zorg)appartementen met een blokverwarming kosteloos snel inzicht in de verschillende mogelijkheden om aardgas en CO2 te reduceren. Dit levert een verlaagde energierekening op voor de bewoners. Via het invullen van 7 vragen worden 3 scenario's bekeken. Daarmee kan een eerste 'go/no go' besluit worden genomen door een woningcorporatie, een VvE-bestuur of een zorginstelling.

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Quickscan Utiliteitsbouw x x x x x  
Quickscan Woningbouw  x x x x x  

 

EQUANS

Een duurzame impact maken met je organisatie is mogelijk met de methodiek EQUANS Geregeld.  Dit doen zij door bedrijven actief te helpen om hun installaties te verduurzamen en gebruik van energiestromen zuiniger, milieuvriendelijker en efficiënter te maken. Van duurzame opwekking tot besparen op energiekosten: met deze service betaal je per eenheid en blijven kosten voorspelbaar. En EQUANS garandeerd de besparingen én een doorlopende uptime van je installaties.

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
EQUANS   x x x x x

Gebouwinzicht

De checklist 5 hoekstenen bevat een whitepaper over de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier: Organisatie, Gebouw, Eisen, Beleid en Instrumenten. Bij deze whitepaper zit per hoeksteen een checklist die ingevuld kan worden. In de checklist worden documenten en onderdelen benoemd die aanwezig zijn in een goed gebouwdossier. Het invullen van de checklist moet een eerste inzicht creëren in het gebouwdossier en daarmee dus ook in het gebouw. Inzicht is de basis van continue verduurzaming.

 

De Quickscan Duurzaamheid bevat twee hands-on sessies en het doornemen van de door de klant aangeleverde informatie. Gebouwinzicht brengt vervolgens de huidige beleidsdocumenten in een bondige rapportage in kaart. Als eindresultaat krijgt de klant een overzicht van de belangrijkste doelstellingen die nu al nagestreefd worden en wordt duidelijk welke stappen de klant nog zou kunnen (en moeten) zetten om een routekaart tot 2050 verder te verfijnen. Dit helpt bedrijven om over verschillende lagen heen te kijken; van strategisch op bedrijfsniveau tot tactisch op gebouwniveau.

 

Gebouwinzicht voert een Quickscan uit voor een inventarisatie van de gebruikte gebouwsoftware met als doel inzicht creëren. Want als je inzicht hebt in je software tools en procedures, heb je ook gelijk meer inzicht in de portefeuille. Inzicht is de basis voor continue verduurzaming. Het eindproduct van de Quickscan is een rapport met daarin een visueel overzicht van de gebruikte software per proces, wie verantwoordelijk is en wat het knelpunt is. Hierbij geeft Gebouwinzicht ook drie adviezen voor de korte termijn.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Checklist 5 hoekstenen x x        
Quickscan Duurzaamheid  x x x     x
Quickscan Gebouwsoftware x x       x


INNAX

De Paris Proof Monitor© is een intelligent dataplatform dat u overzicht en inzicht geeft in uw vastgoed en de meest effectieve verduurzamingsroute. De data-driven software is gebaseerd op een unieke combinatie van domeinkennis en moderne data science technieken. Werkelijke energieverbruiken worden gecombineerd met gebouwgegevens, de erkende maatregelen en maatregelen die voortkomen uit een routekaart.  

 

De benodigde WEii-indicatoren worden verzameld om zo te komen tot de Paris Proof Score van een gebouw en of gehele portefeuille, met een doorkijk naar 2030 en 2050. 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
INNAX x x x x x x

 

MeteoViva

MeteoViva is dé toekomst van gebouwmanagement. Dé digitale oplossing die ieder gebouw Smart maakt en daarmee toekomstbestendig, ongeacht of het nieuwbouw of bestaande bouw betreft. De innovatieve oplossing voor slimme energie-efficiënte aansturing van gebouwen, met een bewezen gemiddelde energiebesparing van 20%. 

Een optimaal binnenklimaat in (bestaande) gebouwen met een minimaal verbruik van conventionele energiebronnen, verlaging van de energiekosten, CO2-emissie en klimaatklachten.

 

Bewezen oplossing in meer dan 150 gebouwen met een gemiddeld oppervlakte van 30.000m2 en meer dan 3,5 miljoen draaiuren

 

Gepatenteerde technologie, de modelsimulatie met een Digital Twin en geavanceerde Kunstmatige Intelligentie is uniek in de markt door proactieve en dynamische aansturing van de klimaatinstallaties in gebouwen o.b.v.:

  • Bouwfysische en thermodynamische eigenschappen
  • Bezettingsgraad / interne lasten
  • Lokale weersverwachting
  • Verwachte energieprijzen
  • Actie in plaats van reactie

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
MeteoViva x x x x x x

 

MeterInsight

Hoe bespaar je energie en voldoe je aan de verplichtingen van de overheid?

Steeds strengere wet- en regelgeving verplicht organisaties continu verder te verduurzamen. Dit biedt veel kansen, door de waarde te verhogen van vastgoed met certificeringen of energiebesparing wat leidt tot lagere operationele kosten.

De uitdaging is dat er geen duidelijk inzicht is in de benodigde acties die leiden tot verduurzaming. Het huidige energiesysteem bevat steeds meer databronnen zoals slimme meters, laadpalen, batterijen, zonnepanelen en dynamische energiemarkten. Dat maakt het ingewikkeld om hier overzichtelijk over te rapporteren en belangrijke vastgoedcertificaten zoals BREAAM, GRESB, LEED en ENERGY STAR te verkrijgen.

Ons slimme software platform biedt de perfecte oplossing om jouw duurzaamheidsdoelen te behalen. Met MeterInsight vergroten wij de waarde van vastgoed met ons duurzaamheidsplatform voor energiemanagement, ESG-rapportage en analyse. Daarin stellen wij de gebruiker centraal en vinden wij gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit om klantwensen in te bouwen ontzettend belangrijk.

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
MeterInsight x x x x x x

 

Renor

De online omgeving van Renor biedt organisaties één complete oplossing voor het verduurzamen van vastgoedportefeuilles. Zie hier voor meer informatie: https://www.renor.nl/software 

 

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Renor x x x x x x

 

Royal HaskoningDHV

Uw organisatie doorloopt samen met onze experts vijf stappen. De informatie en inzichten per stap worden verwerkt in een dashboard, dat 24/7 in te zien is via de softwaretool op uw laptop, tablet of telefoon. Met dit dashboard kunnen verschillende scenario’s gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Ook door andere mensen binnen uw organisatie. Zo wordt voor iedereen snel duidelijk wat de beste aanpak is voor uw gebouwen. De tool bevat steeds een actuele database met maatregelen, indicatieve prijzen, energiemodellen en benchmarkingtools. Zo zijn de kosten en effecten van maatregelen altijd up-to-date en kunt u op basis van actuele informatie de juiste keuzes maken.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Royal Haskoning DHV x x x x x x

 

Sweco

In zes stappen maakt Sweco de vastgoedportefeuille en de mogelijkheden voor verduurzaming inzichtelijk. Van Paris Proof, CO2 neutraal, energieneutraal tot NoM. De rekentool maakt inzichtelijk wat de benodigde investeringen zijn én wat het effect is op een benchmark als Paris Proof.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Sweco x x x x x  

 

 

SPIE

Integrale aanpak voor verduurzaming van vastgoed d.m.v. 5 stappen: EcoVision - EcoScan - EcoRoadmap - EcoAction – EcoPerformance

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
SPIE x x x x x x

 

Turner & Townsend

Het is belangrijker dan ooit om de CO2-impact van onze gebouwde omgeving te verlagen. Daarom begeleiden wij onze klanten proactief bij het opstellen van routekaarten naar zero emissie gebouwen. Op deze manier dragen we bij aan duurzame oplossingen voor de grote sociale, ecologische en economische uitdagingen van deze tijd. De Embodied Carbon calculator stelt ons in staat om bij het begin van een project icm de investeringsraming de footprint van deze investering in kaart te brengen.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Embodied Carbon Calculator   x x x x x

 

 

Van Beek/Priva

ecoBuilding is een intelligente laag cloud-gebaseerde software bovenop uw bestaande gebouwbeheersysteem. Met behulp van Digital Twin technologie en Artificial Intelligence voorspelt ecoBuilding de energie die nodig is om het voor u optimale klimaat te bereiken. Daarbij houdt het rekening met de weersvoorspelling, het gebruik van het gebouw, de opwekking en opslag van warmte en duurzame energie en flexibele energieprijzen. Dit bespaart u geld, energie en vermindert de CO2-uitstoot.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
van Beek/Priva   x x     x

 

Volantis 

De mogelijkheden voor het gebruik van data creëren kansen voor automatisering. Mede door regelgeving neemt het belang van monitoring, analyse en gerichte sturing toe. Ook componenten en processen zijn steeds complexer geworden waarvoor meer data verwerkt moeten worden om een gewenst resultaat zoals comfort of duurzaamheid te behalen.

Volantis Insights bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds wordt de software en het webportaal beschikbaar gesteld, anderzijds ondersteunt Volantis de KPI’s te behalen op basis van de gegenereerde gegevens. Volantis Insights maakt de prestaties op gebied van energie, comfort & veiligheid van gebouwen inzichtelijk, een enorme tijdwinst doordat het niet meer handmatig uitgevoerd hoeft te worden.  Je kunt gebouwen vergelijken, analyseren en direct acties uitvoeren.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
Volantis x x x   x x

WHC 

WHC maakt voor uw portefeille een routekaart om met verduurzaming van gebouwen aan de slag te gaan. Deze wordt als regie instrument ingezet, die inzichten verschaft in de huidige stand van zaken, beoogde verduurzamingsmaatregelen, route mogelijkheden, planning en voortgang van verduurzamingsactiviteiten. Een plus is dat de routekaart koppelbaar is met uw MJOP waarmee de organisatie kan werken met een Duurzaam MJOP en een hieruit volgend verduurzamingsplan. Hiermee heeft de organisatie het benodigde inzicht en tool om te sturen op de realisatie van haar eigen ambitie en de verlangde verduurzaming en CO2 reductie naar 2030 en 2050.

 

Partnertool  Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5  Stap 6
WHC x x x x x x

 

 

Laatste nieuws

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken