Thema's - Paris Proof

#BuildingLife

DGBC werkt samen met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project #BuildingLife. Het doel van de samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Life Carbon-aanpak. Bij deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar de CO2 die bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, maar ook naar de CO2 die vrijkomt bij de realisatie en onderhoud van het gebouw: de hele levenscyclus van een gebouw.

Waarom #BuildingLife? Materiaalgebonden emissies als blinde vlek in Europa

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, is het terugdringen van de concentratie CO2  in de atmosfeer een wereldwijde uitdaging. Daarbij wordt nu vooral ingestoken op energiebesparing en duurzame energie. Er is urgentie om binnen de gehele bouwsector CO2-doelstellingen te realiseren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat van alle CO2 die bij de bouw en bij het gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan een derde vrijkomt tijdens de bouw en bij het onderhoud.

We zullen dus niet alleen energie moeten besparen, maar de hele bouwketen zal mee moeten verduurzamen. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw en sloop/hergebruik! De materiaalgebonden emissies zijn nu nog een blinde vlek in het aanpakken van CO2-uitstoot.

Doel: versnellen EU Green Deal voor de bouwsector

Het doel van het project is daarom om de deelnemende landen in Europa op een lijn te krijgen in de aanpak van de CO2-uitstoot voor gebouwen, waarbij er ook Whole Life Carbon-doelstellingen worden vastgesteld en geïmplementeerd. Het is de bedoeling dat deze doelstellingen zowel in het overheidsbeleid als in de strategische doelstellingen van de marktpartijen worden opgenomen. Zo willen de Green Building Councils een bijdrage leveren aan de EU Green Deal voor de bouwsector.

National Net Zero Whole Life Carbon Roadmap 

Het project richtte zich in de eerste fase op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording rond een bredere benadering van de CO2-aanpak. Elke deelnemende Green Building Council heeft toegewerkt naar het concretiseren van een doelstelling per land. DGBC publiceerde in februari 2022 de Nederlandse roadmap: Op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom. In de tweede fase ligt de nadruk op het implementeren van alle stappen die in de roadmap beschreven zijn.

125 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen.


Bekijk de Paris Proof Commitment ondertekenaars


In aanloop naar het uitbreiden van het Paris Proof Commitment, hebben meer dan 50 organisaties de intentieverklaring getekend om gezamenlijk met DGBC toe te werken naar aanvullende doelstellingen voor materiaalgebonden emissies in het Paris Proof Commitment.


Bekijk de intentieverklaring


Alle ondertekenaars van de intentieverklaring op een rij: 

Nederlandse #BuildingLife ambassadeurs

Publicaties

Handreiking Scope 3-emissies voor de bouwsector

Sturen op CO₂ wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Met Europese wetgeving en rapportageverplichtingen is het van belang om inzicht te hebben in niet alleen je directe maar ook indirecte CO₂ -impact, ook wel scope 3 genoemd. 

Daarom heeft DGBC samen met tien koplopers uit de Nederlandse bouwsector de eerste stap gezet met het ontwikkelen van een handreiking. Met deze eenduidige interpretatie specifiek voor de Nederlandse bouwsector, is er een landelijke vertaalslag gemaakt om scope 3 inzichtelijk te maken.

Bekijk de handreiking

Bekijk hieronder het webinar terug van 2 juli 2024 waar de handreiking uitgebreid is besproken. En lees de vragen én antwoorden die tijdens het webinar aan bod zijn gekomen terug. 


Quick Carbon indicator
Deze rekenmethode stuurt integraal op de daadwerkelijke te verwachten materiaalgebonden én operationele CO₂-uitstoot, met de nadruk op de korte termijn (tot en met 2040). Zo helpt de Quick Carbon indicator bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerpproces en om de bijdrage van een bouwwerk aan klimaatverandering te beperken. Ook helpt het bij het kwantitatief monitoren van de CO₂-uitstoot, op basis van de prestaties per functionele eenheid gebouw.


Bekijk Quick Carbon indicator

Een toekomstbestendige MilieuPrestatie Gebouwen
Ambitieuzere doelstellingen zijn nodig op het gebied van klimaat, circulaire economie en woningbouw. Nederland heeft een groeiende bouwopgave en de ambitie om klimaatverandering en grondstofverbruik te verminderen. Circulair bouwen is een onmisbaar element hierbij. Momenteel werkt de Rijksoverheid aan verdere normering van circulair bouwen. DGBC en Gideon geven alvast wat overdenkingen mee. 

Bekijk Een toekomstbestendige MilieuPrestatie Gebouwen


Roadmap Whole Life Carbon

Deze roadmap is bedoeld voor marktpartijen, waarmee DGBC nu de volgende stap zet via een intentieverklaring van bedrijven en andere organisaties. In deze roadmap staat een inventarisatie van waar we staan en de perspectieven per stakeholder om de beweging te maken naar een CO2-arme bouwsector.


Bekijk Roadmap Whole Life Carbon


Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Om de eerste stap naar Whole Life Carbon te zetten publiceert DGBC het rekenprotocol voor materiaalgebonden CO2. Het rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies stelt partijen uit de keten in staat om te rekenen met de CO2-impact van hun nieuwbouw en renovatieprojecten aan de hand van hun MPG berekeningen.

Heb je projecten al doorgerekend met het protocol? we zijn benieuwd naar jouw resultaten. Je kan het excel invullen en toesturen naar programmamanager Laetitia Nossek.


Bekijk Rekenprotocol en achtergrondrapport

Position Paper
In deze position paper wordt uitgelegd wat onder een Whole Life Carbon-aanpak wordt verstaan. Deze paper is de eerste stap in een proces van verduurzaming volgens dit nieuwe principe.


Bekijk Position Paper Whole Life Carbon


BuildingLife Cases: Whole Life Carbon in de praktijk

GebouwOpdrachtgeverBekijk case
Lidl NederlandLidl Almere Oosterwold
BiopartnerBiopartner 5  Oegstgeest

Wie doen er mee?

Het BuildingLife project liep van 2021 tot en met eind 2022 en werd mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation en de Laudes Foundation. In 2023 heeft het project een vervolg gekregen onder de naam BuildingLife 2 en gaat het project de komende jaren door met de ambitie om voor meer transparantie en verantwoording in de hele sector te zorgen. Lees meer.


Het consortium bestaat naast DGBC uit de WGBC, Kroatië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen. 

Meer informatie

Meer informatie over dit project vind je op de website van de World Green Building Council 

Laatste nieuws

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024