Samen naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering.

Meten, weten en doen

Samen met onze partners werken we aan een toekomstbestendige en duurzaam gebouwde omgeving. DGBC stelt kennis, tools en producten beschikbaar om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken om klimaatambities te realiseren. Via dit kennisplatform worden kennis en innovaties van en met partners gedeeld. Aan de hand van vier centrale thema’s ontwikkelen we impactvolle programma’s.

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.
17 mei 2024

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een...
Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.
17 mei 2024

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Er worden geen extra duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd, de energievoorziening moet...
BREEAM-NL modulaire updates
8 mei 2024

Stap voor stap verduurzamen met kleinere updates van BREEAM-NL

Waar energie en gezondheid de belangrijkste onderwerpen waren in de beginjaren van BREEAM-NL, spelen...
 
Klimaatrisico's bij woningcorporaties - Groep 1
21 mei 2024

Klimaatrisico's bij woningcorporaties - Groep 1

Door klimaatverandering kunnen woningen kwetsbaar zijn of worden voor allerlei risico’s, zoals overstroming, hittestress of funderingsproblematiek als gevolg van...
Lees meer
Van der Heijden bouwen kán anders

“Vanuit een intrinsieke motivatie voeren wij circulariteit, maar ook natuurinclusief bouwen, door in onze projecten” - Van der Heijden bouwen kán anders

Lees meer