Thema's - Paris Proof

CRREM

Vanuit een initiatief van onder meer APG, PGGM en GRESB is in 2018 het EU CRREM project gestart. CRREM staat voor Carbon Risk Real Estate Monitor.

Binnen het CRREM project zijn pathways opgesteld voor het energiegebruik en CO₂ emissie van commerciële sectoren om binnen het 1,5 en 2 graden carbon budget te blijven. Beleggers rapporten als onderdeel van de GRESB ESG rapportage ook voor CRREM. Het energiegebruik en CO₂-emissie moet onder de lijn van het pathways blijven om niet als een ‘stranded asset’ beschouwd te worden. 

 

CRREM heeft in een tweede fase ook voor landen buiten de EU en voor woningen pathways opgesteld. Deze pathways worden wereldwijd meer en meer toegepast en voorgeschreven. 

Verschillen en overeenkomsten met Paris Proof

Zowel Paris Proof als CRREM beogen een drastisch verlaging van het energiegebruik en daarmee de CO2 emissie. De wijze waarop de einddoelen en het pad bepaald zijn verschilden echter enigszins. De white paper “CRREM in verhouding tot Paris Proof, overeenkomsten en verschillen tussen beide reductiepaden uitgelegd” gaat hierop in.


DGBC als CRREM datapartner

Dutch Green Building Council is als datapartner verbonden aan het CRREM project. Recente Nederlandse data ten aanzien van het gemiddeld energiegebruik van gebouwen en de emissiefactoren van het net zijn uitgewisseld. Met deze informatie zijn de CRREM pathways geüpdatet en zijn ze erg dicht bij de IPCC 1,5 graden pad komen te liggen.  Samen met IVBN wisselen de bij DGBC en IVBN aangesloten beleggers ervaringen uit over CRREM. Verder is er vanuit het World Green Building Council een wereldwijde ESG werkgroep actief die input geeft aan CRREM. 


In januari 2023 is een nieuwe update gepresenteerd, Dit keer voor het eerst bijgewerkt in samenwerking met het Science Based Targets-initiatief (SBTi), als onderdeel van de technische samenwerking om te zorgen voor wereldwijd consistente normen en om deze sector te ondersteunen bij het verminderen van de operationele koolstofemissies van gebouwen. 

Meer informatie:

Webinar 2020: Doelstellingen voor CO₂-impact vastgoedsector (CRREM en Paris Proof)"

 

White paper 2022: WEii als sturingsinstrument om binnen het 1,5 graden budget te blijven, met daarin het Paris Proof niveau voor 2040 als doel

 

White Paper 2022: CRREM in verhouding tot Paris Proof, overeenkomsten en verschillen tussen beide reductiepaden uitgelegd. 

Laatste nieuws

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?