Thema's - Paris Proof

CRREM

Vanuit een initiatief van onder meer APG, PGGM en GRESB is in 2018 het EU CRREM-project gestart. CRREM staat voor Carbon Risk Real Estate Monitor.

Binnen het CRREM-project zijn pathways opgesteld voor het energiegebruik en CO₂-emissie van commerciële sectoren om binnen het 1,5 en 2 graden carbon budget te blijven. Beleggers rapporten als onderdeel van de GRESB ESG-rapportage ook voor CRREM. Het energiegebruik en CO₂-emissie moet onder de lijn van de pathways blijven om niet als een ‘stranded asset’ beschouwd te worden. 

CRREM heeft in een tweede fase ook voor landen buiten de EU en voor woningen pathways opgesteld. Deze pathways worden wereldwijd meer en meer toegepast en voorgeschreven.

Verschillen en overeenkomsten met Paris Proof

Zowel Paris Proof als CRREM beogen een drastisch verlaging van het energiegebruik en daarmee de CO2 emissie. De wijze waarop de einddoelen en het pad bepaald zijn, verschilden echter enigszins. De whitepaper “CRREM in verhouding tot Paris Proof, overeenkomsten en verschillen tussen beide reductiepaden uitgelegd” gaat hierop in. Zie hieronder bij 'Meer informatie'.

DGBC is CRREM datapartner

Dutch Green Building Council is als datapartner verbonden aan het CRREM-project. Recente Nederlandse data ten aanzien van het gemiddeld energiegebruik van gebouwen en de emissiefactoren van het net zijn uitgewisseld. Met deze informatie zijn de CRREM pathways geüpdatet en zijn ze erg dicht bij de IPCC 1,5 graden pad komen te liggen. Samen met IVBN wisselen de bij DGBC en IVBN aangesloten beleggers ervaringen uit over CRREM. Verder is er vanuit de World Green Building Council een wereldwijde ESG-werkgroep actief die input levert aan CRREM. 

In januari 2023 is een nieuwe CRREM update 2023 gepresenteerd, Dit keer voor het eerst bijgewerkt in samenwerking met het Science Based Targets-initiatief (SBTi), als onderdeel van de technische samenwerking om te zorgen voor wereldwijd consistente normen en om deze sector te ondersteunen bij het verminderen van de operationele koolstofemissies van gebouwen. 

Meer informatie:

Laatste nieuws

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes