Group A

CARBONLAB, een denktank van GROUP A, onderzoekt de mogelijkheden van klimaatpositief ontwerpen op alle schaalniveaus en in alle ontwerpfases.

Kennis ontwikkelen
We onderzoeken de consequenties voor de bouwsector van wet- en regelgeving om klimaatverandering tegen te gaan. We berekenen de CO2-uitstoot van projecten, van stedenbouwkundige modellen tot het toetsen van materiaalkeuzes. Elk onderzoek levert antwoorden en vervolgvragen op. Zo ontwikkelen we onze kennis in een hoog tempo.

Kennis delen
Daarnaast jagen we een interdisciplinaire dialoog aan waarmee we bijdragen aan het ontwikkelen van een common ground binnen de bouwsector. Door middel van de debattenreeks Carbon Stories waarin we het CO2 vraagstuk bouwsector breed uitdiepen, én door workshops met architecten, kostendeskundigen, ingenieurs en softwareontwikkelaars. Zo leren we van elkaar en versnellen we de transitie naar een klimaatpositieve gebouwde omgeving.

​​​​​Kennis toepassen
CARBONLAB vormt de voedingsbodem voor een praktische implementatie in lopende en nieuwe GROUP A projecten. Door onderzoek en praktijk te combineren, stimuleren we de transitie van de gebouwde omgeving waarbij we alle disciplines in de bouwsector betrekken. 

Anticiperen
Zo kunnen we samen met onze opdrachtgevers de projecten die nu in de kinderschoenen staan ontwerpen voor de regelgeving van de toekomst: CO2 negatief = klimaatpositief.

De gebouwen van de komende tien jaar worden nu ontworpen. Dus dat moet nu al klimaatpositief!

Organisatie

Naam

Group A

Type organisatie

Architect

Adres

Keilestraat 9 F, Rotterdam

Thema's

Nieuws van Group A

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: GROUP A 

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: GROUP A