Zoontjens

Zoontjens realiseert duurzame en multifunctionele daken.
Platte daken spelen een steeds grotere rol bij de verduurzaming van gebouwen en de leefomgeving. Daken zijn niet alleen noodzakelijk om gebouwen waterdicht te maken, maar kunnen ook bijdragen aan het verbeteren van de milieu- en klimaatproblematiek en de leefbaarheid. Zeker gezien de enorme hoeveelheid beschikbare vierkante meters op het dak in relatie tot de toenemende grondschaarste.

Het dak kan een multifunctionele rol vervullen. Er is ruimte voor extra groen, om de biodiversiteit te vergroten, het overstromingsrisico te verminderen door zware regenval te absorberen en om duurzame energie op te wekken. Maar ook extra leefruimte in de vorm van terrassen en tuinen is op daken mogelijk. Het gebruik van het dak is een investering in een gezonde leefomgeving.

Zoontjens realiseert duurzame en multifunctionele daken. Van kleine dakterrassen tot complete leef- en parkeerdaken, of heel speciale daken op bijzondere gebouwen. We werken met modulaire systemen, met zoveel mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen. Met de juiste inrichting van het dak dragen wij bij aan een duurzame gebouwde omgeving waarin het aantrekkelijkheid is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

HIGHER GROUNDS

Organisatie

Naam

Zoontjens

Type organisatie

Leverancier

Adres

Jules Verneweg 94a, Tilburg

Thema's

Nieuws van Zoontjens

Kansen voor het dak; de wereld twee keer zo groot

Kansen voor het dak; de wereld twee keer zo groot

“De ongekende mogelijkheden van daken”

“De ongekende mogelijkheden van daken”