Thema's

Paris Proof

Samen naar Paris Proof: een CO₂-neutrale gebouwde omgeving.

Paris Proof is een gebouwde omgeving die past binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat het energiegebruik van de gebouwde omgeving met tweederde omlaaggaat en dat we bouwen binnen het CO₂-budget. Klik op de pijl voor meer informatie.

Paris Proof logo van DGBC

Daarbij sturen we op

  1. De CO₂-uitstoot als gevolg van het energiegebruik in het gebouw (operationele energie en emissies).
  2. De CO₂-uitstoot als gevolg van het bouwproces en materialen die in het gebouw zitten (materiaalgebonden emissies).

Voor beiden hebben we een rekenmethode ontwikkeld:

  1. De WEii, Werkelijke Energie intensiteit indicator, om het energiegebruik van het gebouw en de operationele emissies te bepalen.
  2. De Paris Proof materiaalgebonden indicator (PPm) om de materiaalgebonden emissies te berekenen.

Afhankelijk van de opgave waar je voor staat en jouw rol in de keten, hebben we doelen geformuleerd:

  • Bij nieuwbouw ligt de opgave in het reduceren van de emissies van het bouwproces. Nieuwbouw mag geen operationele energie meer vragen (klasse WENG). Voor materialen hebben we grenswaarden per functie waar nieuwbouw aan moet voldoen aan de hand van een CO2-budget.
  • In de bestaande bouw gaat het om het reduceren van het energiegebruik, wat uiteraard emissies van (ver)bouwactiviteiten met zich meebrengt. Het doel voor bestaande bouw is Paris Proof in 2040.
  Renovatie Nieuwbouw
Energie

Paris Proof  

in kWh per m2 GO 

Klik hier voor de waarden per gebruiksfunctie 

WENG 

Een Werkelijk  Energie Neutraal  Gebouw

Materialen In ontwikkeling.

Paris Proof materiaalgebonden emissies 

In kg CO2 (fossiel) per m2 BVO 

Zie hieronder de waarden per gebouwtypologie

 

 

Achtergrond van de Paris Proof doelen

Energie

Die doelen zijn niet uit de lucht gegrepen, daar is een uitgebreide berekening aan vooraf gegaan. Als we alle gebruikte energie duurzaam op willen wekken, hebben we in 2050 nog maar potentieel een derde van ons huidige gebruik beschikbaar. Dit is gebaseerd op studies van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en een studie van Royal HaskoningDHV. Het Paris Proof doel is daarmee vastgesteld: gemiddeld moet in gebouwen tweederde energie worden bespaard ten opzichte van het huidige verbruik om volledig op duurzame energie te kunnen functioneren. Wanneer we dit doel dan koppelen aan een 1,5 graden CO2-emissiebudget, moeten we in 2040 al Paris Proof zijn.

WEii 1,5 graden Paris Proof pad voor kantoren

Materialen

Voor het materialengedeelte gaan we uit van de CO2-emissies die we nog maximaal mogen uitstoten willen we binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde blijven. We nemen hierbij de gegevens van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2020 over. In 2020 mochten we nog 400 Gigaton (Gton) CO2 wereldwijd uitstoten. Kijken we daarbij naar het aandeel van Nederland en vervolgens naar het aandeel van materiaalgebonden emissies in Nederland, dan kunnen we een inschatting maken van wat we nog als bouwsector mogen uitstoten.

Dit ‘CO2-budget' leggen we over de nieuwbouw- en renovatieopgave. Zo komen we tot Paris Proof doelstellingen voor materiaalgebonden emissies. Deze cijfers worden steeds scherper, omdat het CO2-budget langzaam opraakt. Let wel op: renovatie is nog in ontwikkeling, hier hebben we nog geen goede getallen voor, omdat je een stuk dieper moet kijken. De ene renovatie is namelijk de andere niet.

Grenswaarden materiaalgebonden emissies voor nieuwbouw - DGBC

Deltaplan Duurzame Renovatie tot Paris Proof

Het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015 is voor DGBC aanleiding geweest het Deltaplan Duurzame Renovatie voor de reductie van het energiegebruik van gebouwen te ontwikkelen. Later is het programma omgedoopt tot Paris Proof. Het Paris Proof programma is in 2021 uitgebreid met het Europese #BuildingLife programma waar we aandacht vragen voor materiaalgebonden emissies. Ook dit is een langdurig verduurzamingsprogramma voor de gehele bouw- en vastgoedsector.

Tools en publicaties

Paris Proof Commitment

Paris Proof Commitment

Sectorale Routekaarten

Sectorale Routekaarten

De rekenmethode achter Paris Proof

De rekenmethode achter Paris Proof

Paris Proof publicaties

Paris Proof publicaties

Duurzaam bouwen woordenboek

Duurzaam bouwen woordenboek

Roadmap Whole Life Carbon

Roadmap Whole Life Carbon

Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Rekenprotocol Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Ondertekenaars Paris Proof Commitment

114 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling het energieverbruik met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbijhorende CO₂-emissies terug te brengen. De Paris Proof-aanpak is voor al deze partijen de manier om in Nederland en over onze landsgrenzen de zo belangrijke klimaatdoelen concreet te maken en te zeggen: het kan wel! Door te meten op werkelijk gebruik, zelf aan de slag te gaan en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. 

Nieuws bij dit thema

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’
21 mei 2024

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

De gemeente Rotterdam lanceerde vrijdag 17 mei met marktpartijen en corporaties een plan van aanpak...
De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.
17 mei 2024

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een...
EPBD IV verklaard: van NZEB naar ZEB, wat is een Zero Emission Building?
7 mei 2024

EPBD IV verklaard: van NZEB naar ZEB, wat is een Zero Emission Building?

De EPBD IV (Energy Performance of Buildings Directive) is definitief goedgekeurd door de Europese...

Projecten

De vroegere Amsterdamse Penitentiaire Inrichting Over-Amstel, beter bekend als Bijlmerbajes wordt getransformeerd tot een levendige en duurzame buurt: het Bajeskwartier

Eco-district Bajeskwartier in Amsterdam

De vroegere Amsterdamse Penitentiaire Inrichting Over-Amstel, beter bekend als Bijlmerbajes, wordt...
Modulaire woningen in Olstergaard

Modulaire woningen in Olstergaard

In opdracht van woningcorporatie SallandWonen heeft ontwerper en bouwer Tala 9 sociale huurwoningen...
Paris Proof

Bereken je energiegebruik met WEii

Een gebouw mag een maximale hoeveelheid kWh per vierkante meter per jaar verbruiken. Bereken op WEii.nl zelf of jouw gebouw al Paris Proof is!

Programmastructuur

Programmaraad Paris Proof

Programmaraad Paris Proof

Publicaties bij dit thema

Gids - Sturen op werkelijk energiegebruik

Gids - Sturen op werkelijk energiegebruik

Whitepaper CO2-neutraal en circulair ontwerpen

Whitepaper CO2-neutraal en circulair ontwerpen

Partners van dit thema