Kiwa Nederland B.V.

Kiwa is een onafhankelijk wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van Testen, Inspectie en Certificering (TIC). Kiwa’s kernactiviteiten worden ondersteund en versterkt door (strikt gescheiden) trainingen, consultancy en dataservices.

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Ondertussen worden diezelfde grondstoffen steeds schaarser. Dit vraagt om een transitie naar een manier van werken en leven zonder onze natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Het einddoel: een circulaire economie in 2050.

Kiwa is een bedrijf dat opereert in het hart van de samenleving. Een samenleving die we willen verbeteren en duurzaam ontwikkelen, zowel globaal als lokaal, in het belang van iedereen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, of MVO, behoort tot de kern van Kiwa. Onze kwaliteitsverklaringen, testen en inspecties maken de wereld een beetje veiliger, duurzamer en van betere kwaliteit. Tegelijkertijd ontwikkelen we onszelf en ons bedrijf duurzaam over landsgrenzen heen.

Duurzaam ondernemen start bij onszelf. Daarom is onze ambitie onder meer dat we per 2022 onze CO2-voetafdruk per medewerker met 20% hebben gereduceerd (ten opzichte van 2017), ons energieverbruik voor gebouwen en mobiliteit per jaar met 1% verminderen, groene stroom afnemen in vier landen meer dan in 2017, 75% van de auto's in onze leasevloot beschikken over energielabel A of B, en minstens 5% minder zakenreizen maken. Zo blijft duurzaamheid alle Kiwa-bedrijven wereldwijd verbinden.

Kiwa is al tientallen jaren dé certificeringspartner in de bouwsector. In deze sector houden wij ons bezig met het testen van bouwconstructies- en materialen. Met onze TIC-diensten helpen wij u bij het besparen van kosten, voldoen aan duurzaamheidsambities en het voorkomen van claims. Kortom, onze missie is het creëren van vertrouwen in de producten, diensten, processen, (management) systemen en medewerkers van onze klanten.

Organisatie

Naam

Kiwa Nederland B.V.

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

Sir Winston Churchillln 273 , Rijswijk