Pieters Bouwtechniek B.V.

De toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaam bouwen zien we bij Pieters als een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Duurzaam construeren speelt een steeds grotere rol binnen ons vakgebied en vormt naast haalbaarheid en maakbaarheid een steeds belangrijker criterium voor het beoordelen van een constructief ontwerp. In ons advies houden we rekening met de duurzaamheid van materialen. Door bewust te kiezen voor bepaalde materialen, kan de milieuprestatie van een
gebouw geoptimaliseerd worden. In een vroegtijdig stadium van het project kan duurzaamheid meegewogen worden in de ontwerpkeuze, bijvoorbeeld voor een goede GPR score of om een BREEAM-NL ambitie te realiseren. Daarnaast streven we ernaar om in onze ontwerpen zo efficiënt mogelijk te construeren, waardoor het materiaalgebruik geminimaliseerd wordt.

The green House

The green House in Utrecht is een goed voorbeeld voor circulair bouwen. Het paviljoen maakt deel uit van de herontwikkeling van de oude Knoopkazerne tot rijkskantoorgebouw. Het paviljoen zal 15 jaar op deze locatie staan en kan daarna elders heropgebouwd worden. De circulaire gedachte is leidend geweest in alle keuzes binnen dit project. De complete constructie is demontabel en bestaat uit standaard elementen. De materialen zijn duurzaam, herbruikbaar en er is zo weinig mogelijk materiaal
toegepast.

Beeldmateriaal: Luuk Kramer

Nederland circulair - Pieters levert hier een actieve bijdrage aan

Organisatie

Naam

Pieters Bouwtechniek B.V.

Type organisatie

Adviesbureau

Adres

't Goylaan 3, Utrecht

Thema's